Onderzoeksvragen en aanpak

Onderzoeksvragen

  • Hoe zijn zorgnetwerken van kwetsbare ouderen samengesteld?
  • In hoeverre is er samenwerking en afstemming tussen de hulpverleners in het zorgnetwerk en wat zijn mogelijke knelpunten?
  • In hoeverre werken de zorginstellingen achter de professionele zorgverleners samen?
  • Veranderen zorgnetwerken onder invloed van veranderingen in gezondheid en sociale omgeving van de oudere?
  • In hoeverre dragen zorgnetwerken bij aan de kwaliteit van leven van ouderen?

Aanpak

Een deel van de resultaten komt voort uit de dataverzameling van de Longitudinal Aging Study Amsterdam. Ongeveer 1500 ouderen zijn geïnterviewd. We inventariseren wie uit het persoonlijke netwerk én welke formele hulpverleners betrokken zijn in de hulp die gegeven wordt aan de oudere. Ook brengen we in kaart wat voor soort hulp elke hulpverlener geeft.  

Daarnaast zijn via acht zorg- en drie vrijwilligersorganisaties in de regio Amsterdam 75 thuiswonende ouderen en hun hulpverleners geselecteerd voor dit onderzoek. De ouderen kregen zorg van minimaal twee typen hulpverleners: een mantelzorger, vrijwilliger of professionele hulpverlener. We hebben de oudere en zijn of haar belangrijkste hulpverleners geïnterviewd. Vervolgens is in kaart gebracht hoe de zorgnetwerken zijn samengesteld, in hoeverre er sprake is van overleg en samenwerking tussen de verschillende hulpverleners en in hoeverre dit samenhangt met de ervaren kwaliteit van zorg. We brengen de succesfactoren en knelpunten in de samenwerking aan het licht, vanuit de verschillende perspectieven van de betrokkenen in het zorgnetwerk. De 75 ouderen zijn na een jaar nogmaals benaderd om te onderzoeken hoe zorgnetwerken in de tijd veranderen.

Een tweede doel is om de samenwerking van de zorginstellingen achter de professionele zorgverleners te onderzoeken. Hiervoor hebben we managers en zorgcoördinatoren geïnterviewd die zich bezig houden met beleid en bestuur van de organisatie ten aanzien van samenwerking.