Nieuwsarchief

"Eigen regie en mantelzorg hebben hun grenzen"
8 augustus 2015
op Sociale vraagstukken: "Wie heeft de verantwoordelijkheid om de thuiszorg in te schakelen als een zelfstandig wonende oudere zich niet meer wast en zichtbaar vermagert? Eigen regie, mantelzorg en de informele en formele zorg hebben in de praktijk hun grenzen, ondanks hooggespannen verwachtingen". 

"Familie alleen is niet genoeg voor een goede oude dag"
7 juli 2015
Op Sociale Vraagstukken: "De toenemende zorgbehoefte van thuiswonende ouderen en het slinkende thuiszorgaanbod, nopen familie tot het geven van meer mantelzorg. Maar familieleden doen al veel, rek in de mantelzorg moet gezocht worden bij buren en kennissen: de ‘hulp-mantelzorgers’

 
"Overleg kan zorg aan thuiswonende ouderen verbeteren"
21 januari 2014
Vandaag op Sociale Vraagstukken: "Kun je de zorg aan thuiswonende ouderen verbeteren en tegelijkertijd de kosten in toom houden, zoals de rijksoverheid dat wil? Mogelijk, maar dan moeten hulpverleners wel meer met elkaar samenwerken." Een artikel op basis van onze tweede rapportage. 

Marjolein Broese van Groenou houdt Talma lezing FSW
10 januari 2014
De jaarlijkse Talmalezing tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU had dit jaar als thema "de participatiesamenleving". Marjolein Broese van Groenou was een van de sprekers en hield een verhaal over mantelzorg, een van de vormen van actieve participatie in de samenleving, waar de overheid graag een groei in zou zien. zie www.vusociologie.nl voor haar betoog.

Week van de Chronisch Zieken, een enerverende week!
15 november 2013
Deze week heeft ons projectteam twee workshops verzorgd. Op het symposium ‘Hoe haalt de mantelzorg 2020?’ hebben we met bijna vijftig personen nagedacht over hoe we het informele zorgnetwerk van ouderen kunnen leren kennen en vergroten. Van belang volgens de deelnemers: Neem vroegtijdig initiatief tot samenwerking! De ontmoeting tussen oudere, mantelzorgers en professionals is de basis. Open hier de presentatie.

Op het NPO-congres hebben we met ruim zestig mensen uit het veld nagedacht over samenwerking en regie in het zorgnetwerk van kwetsbare ouderen. Tip van de deelnemers: Bespreek met alle betrokkenen (aan de keukentafel) ieders mogelijkheden en wensen in de zorg. Zorg ervoor dat de oudere zolang mogelijk autonomie kan behouden! Open hier de presentatie.

Foto NPO congres

De Staat van de Stad collegereeks #2: Hoe rekbaar is de aanspraak op informele zorg
Dit najaar organiseren Bureau Onderzoek en Statistiek en Pakhuis de Zwijger een verdiepende collegereeks naar aanleiding van de eerste editie van De Staat van de Stad. Er is aandacht voor de kansen en beperkingen van de toenemende aanspraak die gemaakt wordt op informele zorg. Hetty van Kempen (Bureau Onderzoek en Statistiek) geeft deze avond een inleiding op de algemene trends in de zorg in Amsterdam, gevolgd door colleges van wetenschappers Imrat Verhoeven (UvA) en Marjolein Broese van Groenou (VU).

12 november
20.00 - 22.00
Pakhuis de Zwijger, Grote Zaal

Zinvolle input begeleidingsgroep
6 september 2013 is de begeleidingsgroep van het onderzoeksproject voor de derde keer bijeengekomen. Er is meegedacht over drie folders voor mantelzorgers, professionals en managers. De folders zijn bedoeld om de samenwerking in het zorgnetwerk van ouderen te verbeteren. De definitieve folders worden eind 2013 verwacht. Daarnaast is meegedacht over opzet van een derde rapportage ‘Organisatie van zorg en samenwerking door thuiszorgorganisaties’. Doel is om inzicht te bieden in de rol van en aandacht voor samenwerking met de oudere, mantelzorgers, en professionals van binnen en buiten de thuiszorgorganisatie in de inrichting van het zorgproces. Dit rapport wordt midden 2014 verwacht.

Congres Nationaal Programma Ouderenzorg
8 juli 2013
Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) presenteert op dinsdag 12 november 2013 haar resultaten op het gebied van een betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Veel goede voorbeelden uit het NPO passeren deze dag de revue.
Er is een gevarieerd programma met ruim twintig workshops en deelsessies, discussies, een informatiemarkt en plenaire presentaties door uiteenlopende sprekers uit het veld van praktijk, beleid en wetenschap. Aan deelname aan dit congres zijn geen kosten verbonden. Lees meer

Symposium 11 november 2013: Hoe haalt de mantelzorg 2020?
8 juli 2013
Staatsecretaris Van Rijn spreekt op het openingssymposium in de week van de Chronisch Zieken 2013 in Amsterdam. Het symposium ‘’Hoe haalt de mantelzorg 2020?’’ gaat over het toenemend beroep op het sociale netwerk voor zorg en participatie. Andere prominente sprekers zijn Henk Smid, directeur ZonMw, Marjolein Verstappen, hoofdzorginkoop Achmea, Marjolein Broese van Groenou, hoogleraar Informele Zorg VU, en Rick Kwekkeboom, lector Community Care. Belangstellenden kunnen zich nu al melden bij info@chronischziek.nl.

Sociaal netwerk kan ouderen met grootste zorgvraag niet altijd ondersteunen
De staatssecretaris van  Volksgezondheid Van Rijn vindt dat kinderen zelf hun oude moeder kunnen wassen of eten voor haar koken. Maar kunnen kwetsbare thuiswonende ouderen wel zonder meer terugvallen op hun zorgnetwerk? Overbelasting van de al aanwezige mantelzorger dreigt. Lees meer op:  

logo sociale vraagstukken

Dreigend tekort aan mantelzorgers voor thuiswonende ouderen
Er komen veel verschillende hulpverleners over de vloer bij kwetsbare thuiswonende ouderen. Gemiddeld bijna tien hulpverleners, waarvan minder dan een derde informele hulpverlener (mantelzorger of zorgvrijwilliger) is. Als er meer zorg nodig is, komen vooral extra formele hulpverleners (professionals) uit de thuiszorg over de vloer, maar niet meer informele hulpverleners. Als er meer informele hulpverleners zijn, beoordeelt een oudere de zorg positiever. Lees meer in de onderzoeksrapportage Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen! Indien u interesse heeft in een papieren exemplaar, stuur dan een mailtje naar n.e.olde@vu.nl, dan sturen we u dit kosteloos toe.

Meldpunt omroep MAX - donderdagavond 14 februari   !
11 februari 2013
Aanstaande donderdagavond 14 februari is Marjolein Broese van Groenu live te zien in Meldpunt. Ze zal praten over het thema mantelzorg. Gemist? Klik hier voor de uitzending!

Marjolein Broese van Groenou over de inzet van familie
8 februari 2013
'Het is best mogelijk om de omgeving van de cliënt meer in te zetten. We hebben al heel veel mantelzorgers, maar hun aantal kan nog groeien. Toch kan lang niet alle zorg aan hen worden uitbesteed. Zeker voor de zwaardere zorg is echt expertise nodig. En hoeveel kinderen willen hun ouders onder de douche zetten? Daar verkijkt de overheid zich nog op'. Lees verder.

Mantelzorg 3.0 gaat niet vanzelf
28 januari 2013
‘Een groot sociaal risico’, noemde Marjolein Broese van Groenou de concurrentie tussen arbeid en mantelzorg enkele weken geleden tijdens het nieuwjaarsdebat van belangenorganisatie Mezzo. De nieuwe generatie mantelzorgers kunnen en willen niet vanzelfsprekend de zorg voor ouders op zich nemen. Terwijl het kabinet de groeiende zorg tracht te beperken. 4 vragen aan Marjolein Broese van Groenou in het weekoverzicht van Zorgvisie: Lees verder.

Tweede bijeenkomst begeleidingsgroep waardevol!
25 oktober 2012 is de begeleidingsgroep van het onderzoeksproject voor de tweede keer bijeengekomen. Mensen vanuit verschillende sectoren hebben in drie groepen meegedacht over de rapportage van de resultaten. Men gaf aan waar informatie werd gemist en er zijn nuttige tips gegeven over de presentatie van de resultaten. De definitieve rapportage wordt begin 2013 verwacht. Daarnaast is meegedacht over dataverzameling van het tweede deelproject (interviews met managers van de zorgorganisaties). De dataverzameling gaat in december 2012 van start. Klik hier voor het (foto)verslag.

Marjolein Broese van Groenou in Caren Magazine
15 oktober 2012
Ouderen willen steeds langer thuis blijven wonen. Dit wordt ook door de overheid gestimuleerd, want zo blijven de zorgkosten lager. Als we langer thuis willen wonen, zijn sterke zorgnetwerken rond de hulpbehoevende wel nodig. Lees verder.

Eerste resultaten gepresenteerd op congressen
13 september 2012
De promovendi Marieke van Wieringen en Marianne Jacobs hebben de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd op het International Long-term Care Policy Network in Londen.  Binnenkort zijn de presentaties te vinden op de website van het ILPN. Op 5 oktober 2012 zullen zij presentaties geven op het Nationaal Gerontologiecongres. Klik hier voor de presentaties.

TvZ interviewt Marjolein Broese van Groenou
13 september 2012
Naar aanleiding van haar rede is Marjolein Broese van Groenou geïnterviewd door het tijdschrift voor verpleegkundigen (TvZ). Ze denkt dat er de komende jaren grote veranderingen moeten plaatsvinden in de formele en informele zorg om de toenemende druk op de ouderenzorg op te vangen. 'De komende generatie mantelzorgers is anders. Beleidsmakers denken daar niet over na'.

Nieuw: Component

Oratie Marjolein Broese van Groenou
15 mei 2012
Op 28 juni zal Marjolein Broese van Groenou haar rede 'Informele zorg 3.0: Schuivende panelen en een krakend fundament’' uitspreken bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar Informele zorg in gerontologisch perspectief, benoemd vanwege de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie. Marjolein Broese van Groenou werkt binnen de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit en binnen LASA, de Longitudinal Aging Study Amsterdam, op het gebied van mantelzorg, sociale participatie van ouderen en persoonlijke netwerken van ouderen in relatie tot gezondheidsproblemen. De oratie is voor iedereen vrij toegankelijk, en wordt uitgesproken in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 om 15.45 uur precies. U bent allen van harte uitgenodigd om de oratie bij te wonen. Zie voor verder informatie de flyer die is bijgevoegd.

Eerste ACA congres op 31 mei: 'ZIN IN OUDER WORDEN'
15 mei 2012
Op 31 mei vindt het eerste ACA (Amsterdam Center on Aging)-congres plaats, met als thema 'zin in ouder worden'! Marianne, één van de projectteamleden, zal een presentatie geven over het functioneren van zorgnetwerken van kwetsbare ouderen.

Zorgen voor mantelzorgers
12 december 2011
De groeiende aandacht van de overheid is vooral gericht op het erkennen en ondersteunen van mantelzorgers. En gezien de aangekondigde bezuinigingen in de zorg zal dat alleen maar toenemen. Broese van Groenou: “Het is namelijk zorg die de overheid niet direct iets kost. Lees verder op de website van Caritas & Co

Marjolein Broese van Groenou in ZMmagazine
22 november 2011
In diverse beleidsstukken geeft de politiek aan dat meer samenwerking noodzakelijk is in de zorg voor ouderen. “Vrijwilligers, mantelzorgers en professionals zijn samen verantwoordelijk voor de zorg”, vertelt onderzoeker Marjolein Broese van Groenou. “Dit netwerk van zorgverleners noemen we een zorgnetwerk. Dat gebeurt ook al volop. Maar hoe deze netwerken er uitzien en hoe ze functioneren, dat weten we niet.” Lees verder

Mevrouw Bommels (86):
‘Ik heb veel lieve mensen om mij heen. Iedere dag is een cadeautje’
22 november 2011
Aan hulp geen gebrek. Terwijl mevrouw Bommels (86) vertelt over hoe het werkt in haar zorgwoning en over haar nicht die veel voor haar doet, klinkt op de achtergrond gerommel uit de keuken. Een vriendin die de glazen oppoetst. “Zonder hulp zou ik niet meer kunnen. Gelukkig is dat allemaal goed geregeld. Ik ben een tevreden mens.” Lees verder 

Begeleidingsgroep geeft advies
24 mei 2011 is de begeleidingsgroep van het onderzoeksproject voor het eerst bijeengekomen. 19 mensen vanuit verschillende sectoren denken met ons mee. Een zeer inspirerende en informatieve bijeenkomst! In het verslag noemen we een aantal van de vele waardevolle punten die zijn genoemd. Klik hier voor het (foto)verslag.