Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen

Bij de zorg voor een oudere zijn vaak verschillende personen betrokken. Mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers, verpleegkundigen en vrijwilligers kunnen allemaal een deel van de zorg voor de oudere op zich nemen. Het geheel noemen we het zorgnetwerk van de oudere.

We hebben onderzoek gedaan naar het functioneren van zorgnetwerken bij 75 ouderen in de omgeving van Amsterdam. Hoe zien de zorgnetwerken eruit. Hoe werken deze hulpverleners samen? Wie organiseert de zorg? Wordt er gesproken over de verleende zorg? Om antwoord te geven op deze vragen hebben we 75 ouderen en hun hulpverleners geïnterviewd. Dit onderzoek heeft subsidie gekregen van het NPO (Nationaal Programma Ouderenzorg) en werd uitgevoerd binnen Ouderennet VUmc en partners. Op deze site kunt u alle informatie en rapporten van dit project vinden. Het onderzoek is medio 2015 afgerond.

De communicatie tussen mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers zou wel eens verbeterd kunnen worden als ze gebruik zouden maken van een digitale communicatietool. We hebben daartoe een pilot verricht waarin bij 7 zorgnetwerken de oudere, mantelzorger en hulpverleners aangesloten werden op een digitale communicatietool. De resultaten zijn overwegend positief, mantelzorgers en zorgprofessionals overleggen vaker. De korte digitale lijnen geven een veilig gevoel. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de Stichting Hofjes Codde & van Berensteyn, Zorggroep Sint Maarten en ConnectedCare. Het rapport kunt u ook op deze site vinden.

Op basis van dit onderzoek is in 2016 m.m.v. Movisie en Dautzenberg Research & Advice een infographic ontworpen die gratis gedownload kan worden. De infographic geeft inzicht in hoe een digitale tool gebruikt kan worden in de thuiszorg en welke stappen de organisatie doorloopt bij de implementatie van een digitale tool.

Download hier de rapportages en brochures:

Infographic Digitale communicatie in de thuiszorg

link naar pdf en naar de publicatiepagina van Zorg voor Beter.

Rapportage: Implementatie van digitale tool in de thuiszorg    
Verslag van een pilotonderzoek naar de inzet van een digitale tool om de communicatie met mantelzorg te verbeteren.
Rapport met cover

Rapportage 3: Hoe thuiszorgorganisaties samenwerking organiseren: visies, praktijken en dilemma’s
Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties
Groot formaat (met cover)
Klein formaat (zonder cover)

De belangrijkste conclusies van het onderzoek staan samen met aanbevelingen, vragenlijsten en belangrijke dilemma’s waar thuiszorgorganisaties in 2013 mee te maken hebben in de brochure: ‘Samen zorgen met mantelzorgers en andere professionals’:
Groot formaat (met cover)
Klein formaat (zonder cover)


Rapportage 2: Samen zorgen voor thuiswonende ouderen
Onderzoeksrapportage over de samenwerking tussen mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg.
Groot formaat (met cover)
Klein formaat (zonder cover)

Voor verschillende doelgroepen zijn brochures ontwikkeld om de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals in de thuiszorg te verbeteren:
Brochure voor mantelzorgers
Brochure voor professionals in de thuiszorg
Brochure voor thuiszorgmanagers

 
Rapportage 1: Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen
Onderzoeksrapportage over de samenstelling van zorgnetwerken van kwetsbare thuiswonende ouderen.
Groot formaat (met cover)
Klein formaat (zonder cover)

Nieuwsberichten:


Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers in de thuiszorg
4 maart 2015
Wat houdt een goede samenwerking met mantelzorgers in? Hoe komt de organisatie(structuur) een goede samenwerking ten goede? En wat zijn de mogelijkheden voor het betrekken van vrijwilligers? Deze vragen stonden centraal tijdens de studiemiddag op woensdag 4 maart: een bijeenkomst gericht op professionals, managers en beleidsmedewerkers in de thuiszorg, georganiseerd door de Vrije Universiteit en het Expertisecentrum Mantelzorg. De bijeenkomst ging over samenwerking in de zorg; zowel de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals op individueel niveau als op organisatorisch niveau. Na de presentatie van de resultaten van het project Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen van de Vrije Universiteit warden drie workshops gegeven over de organisatie van samenwerking: visies, praktijken en dilemma’s, het samenwerken met mantelzorgers en het network en samenwerken met vrijwilligers.

'Mantelzorg? Daar moeten we iets mee.'
25 februari 2015
In de nieuwsbrief van ZonMW vertelt Marianne Jacobs over het onderzoeksproject 'Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen'. Het interview vindt u hier.

Kennis in de buurt
27 november 2014
Op 1 december organiseert ZonMw het congres 'Kennis in de Buurt'. Hier zullen Marjolein Broese van Groenou en Maaike Dautzenberg tijdens de tweede sessieronde de resultaten van het rapport over samenwerking tussen mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg en training voor thuiszorgprofessionals presenteren. Meer informatie vindt u hier.

ZEMBLA: zorg om zorg
28 oktober 2014
In deze aflevering van Zembla geeft Marjolein Broese van Groenou haar visie op de grenzen van de mantelzorg. Klik hier om de aflevering te bekijken.

Zorg en ondersteuning in de buurt
28 oktober 2014
Op 1 december 2014 zal op het ZonMw congres Zorg en ondersteuning in de buurt (Jaarbeurs Utrecht) een presentatie worden gegeven over hoe thuiszorgorganisaties samenwerking met mantelzorgers organiseren. Marjolein Broese van Groenou zal de kern van het rapport ‘Hoe thuiszorgorganisaties samenwerking organiseren: Visies, dilemma’s en prakijken’ brengen en een overzicht geven van aanbevelingen en checklists waarmee zorgorganisaties samenwerking kunnen verbeteren. Maaike Dautzenberg zal aansluitend inzicht geven in de training die is ontwikkeld om professionals in de thuiszorg te helpen contact met mantelzorgers te leggen en te onderhouden. Klik hier voor meer informatie.
      

Animatiefilm: Samen zorgen met mantelzorgers
29 april 2014
Samenwerking met mantelzorgers wordt voor professionals in de thuiszorg steeds belangrijker, en komt steeds meer onder de aandacht te staan. Maar hoe zorg je eigenlijk samen met mantelzorgers? En hoe weet je welke mantelzorgers er zijn? Het project ‘Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen’ van de Vrije Universiteit deed hier onderzoek naar en heeft een aantal resultaten van hun onderzoek vertaald in een animatie "Samen zorgen met mantelzorgers", mede mogelijk gemaakt door de Stichting Hofjes Codde en Van Beresteyn.