Begeleidingsgroep

Om beter aan te sluiten bij de kennisbehoefte in de praktijk, zijn er 26 experts vanuit verschillende disciplines en organisaties die met ons project meedenken. Taken van de begeleidingsgroep zijn: adviseren over de opzet en uitvoering van het onderzoek, interpreteren van de resultaten voor de situatie van ouderen en mantelzorgers, adviseren over de implementatie van de resultaten in de eigen gebruikersgroepen en meedenken over de eindproducten.

Bijeenkomst 6 september 2013

Op 6 september 2013 heeft de begeleidingsgroep feedback gegeven op drie brochures over samenwerking tussen mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. De brochures zijn bedoeld voor mantelzorgers, medewerkers en managers in de thuiszorg. Belangrijkste feedback: houd de tekst kort en kom met concrete actiepunten voor de betreffende doelgroepen. Daarnaast is meegedacht over de inhoud van een derde rapport over hoe zorgorganisaties vormgeven aan de samenwerking met mantelzorgers. Belangrijk is dat de inzichten gericht zijn op het prettiger maken van de zorg voor ouderen.

Bijeenkomst 25 oktober 2012

25 oktober 2012 is de begeleidingsgroep van het onderzoeksproject voor de tweede keer bijeengekomen. Mensen vanuit verschillende sectoren hebben in drie groepen meegedacht over de rapportage van de resultaten. Men gaf aan waar informatie werd gemist en er zijn nuttige tips gegeven over de presentatie van de resultaten. De definitieve rapportage wordt begin 2013 verwacht. Daarnaast is meegedacht over dataverzameling van het tweede deelproject (interviews met managers van de zorgorganisaties). De dataverzameling gaat in december 2012 van start.

Begeleidingsgroep 2 

Bijeenkomst 24 mei 2011

24 mei 2011 kwam de begeleidingsgroep bijeen om te adviseren over het onderzoeksdesign en de vragenlijsten van ons onderzoeksproject. Het was een inspirerende en zinvolle ochtend! Hieronder noemen we een aantal van de vele waardevolle punten die zijn genoemd.Foto begeleidingsgroep

Grote knelpunt(en) waar dit onderzoek zicht op moet geven:

  • Wie voert de regie binnen de zorgnetwerken en houdt in de gaten of de zorg toereikend genoeg is? En wie voert de regie (of zou dit moeten doen) als oudere en mantelzorger dat zelf niet kunnen?
  • Zicht geven op het gebrek aan afstemming en coördinatie in het formele zorgnetwerk en tussen het formele en het informele netwerk.
  • De slechte voorbereiding van (ook nog gezonde) ouderen op de periode van kwetsbaarheid.

Selectie zorgnetwerk

  • Bij de selectie van de ouderen voor dit onderzoek is het van belang de meest kwetsbare ouderen niet (onbedoeld) uit te sluiten.
  • De belangrijkste mantelzorger is niet perse degene die het meeste uren zorgt, maar kan ook degene zijn die bijvoorbeeld elke dag even belt. Bij de keuze voor welke netwerkleden we willen interviewen, uitgaan van de oudere: wat is het ‘beleefde’ netwerk?
  • Er is voorkeur om het brede netwerk van de oudere te ondervragen. Liever allerlei verschillende uitvoerende beroepskrachten dan managers op een hoger niveau. Het is van belang de complexiteit van de hele zorg in beeld te brengen. En wat is de rol van de huisarts?

Vragenlijsten

  • Verzoek vanuit de begeleidingsgroep is of we in ons onderzoek gericht willen zijn op de ‘goede voorbeelden’. Wat zijn succesfactoren van goede samenwerking? Als het goed werkt, hoe is de zorg ‘anders’ aangepakt?
  • Er is interesse in het proces (van het ontstaan) van ‘het zorgnetwerk’. Op welke moment is de mantelzorger betrokken geraakt? Wanneer kwamen er professionals in het netwerk? Kan de professional ook een hindermacht zijn?

Lees hier het uitgebreide verslag