Kovács, Z., MSc

Zsuzsa Kovács
Promovenda

Onderzoeksgroep

IDI (Identities, Diversity en Inclusion), Afdeling  Sociologie

 

Onderzoek

De Nederlandse regering roept de burger op om in publieke zaken op een actieve manier te participeren. Tegelijkertijd erkent het hedendaagse publieke en wetenschappelijke discours de groeiende kloof tussen het bureaucratische systeem van de staat en het dagelijks leefwereld van de burger op het buurtniveau. Critici stellen de vraag of maatschappelijke en politieke instellingen in hun huidige vorm in staat zijn om de burger de flexibiliteit en service  te bieden die nodig zijn voor politieke participatie.

Actieve communities in de Indische Buurt in Amsterdam richten zich op het creëren van voorwaarden voor participatie en integratie op het buurtniveau. De ideologie van deze communities stelt dat het hun taak is om een intensieve dialoog tussen de actoren van de representatieve democratie (politiek) en die van de participerende democratie (burgers) te realiseren die eventueel tot maatschappelijke verandering kan leiden.

Het doel van dit kwalitatief onderzoek is om deze initiatieven in de Indische buurt vanuit een stakeholder benadering te behandelen. Hierbij spelen ook de laat-moderne mondiale processen op sociaal, politiek en economisch gebied een rol. De academische wereld wordt gezien als een stakeholder van toenemend belang in dit onderzoek.

Het feit dat in 2014 het College van Bestuur van Amsterdam enkele gemeentelijke taken terugtrekt van de stadsdelen naar de centrale stad maakt dit onderzoek in het bijzonder relevant. 

Promotoren:
Dr Peer Smets
Prof. dr. Halleh Ghorashi

 

Onderwijs

Begeleiding van masterstudenten binnen het programma Cultuur, Organisatie en Management van het afdeling Organisatiewetenschappen

 

Publicaties

Publicatie-overzicht (bron: VU-METIS)