Prof.dr. H. GhorashiDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86778
2a-79
h.ghorashi@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling sociologie )
Hoogleraar diversiteit en integratie

aanwezig
Wisselend, dagelijks bereikbaar via e-mail.

Sinds 1 maart 2012 is prof. dr. H. Ghorashi werkzaam op de afdeling Sociologie.

specialisaties

 • Management van diversiteit (focus op culturele diversiteit en gender)
 • Diaspora (migranten) organisaties   
 • Multiculturalisme 
 • Vluchtelingen studies
 • Emancipatie

 

onderwijs

publicaties
empty

Publicaties (Bron: METIS VU)

 • (2010) Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • (2010) From absolute invisibility to extreme visibility: Emancipation trajectory of migrant women in the Netherlands. Feminist Review 94: 75-92.
 • (2010) Licht en Schaduw: 15 vrouwen over leven en overleven (redactie samen met Christien Brinkgreve). Amsterdam: VU Uitgeverij.
 • (2010) Persoonlijke ontwikkeling en etnische identiteit. In: Joop de Jong en Sjoerd Colijn (red.) Handboek Culturele psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 57-75.
 • (2010) “Dutchness” and the migrant “other”: From suppressed superiority to explicit exclusion? Focaal, 56: 106-111.
 • (2009) The ‘Iranian Diaspora’ and the New Media: From Political Action to Humanitarian Help (samen met Kees Boersma). Development and Change, 40(4): 667-691.
 • (2009) Beyond Complicity: a plea for engaged ethnography (samen met Harry Wels). In: Sierk Ybema, Dvora Yanow, Harry Wels & Frans Kamsteeg (eds) Organizational ethnography. Studying the complexities of everyday organizational life. London: Sage, pp.231-253.
 • (2009) Polariseren in het Nederland van nu betekent olie op het vuur. In: RMO (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling). Polarisatie. Bedreigend en Verrijkend. Amsterdam: SWP, pp. 153-170.
 • (2009) Paradoxes of Cultural Recognition: Perspectieves from Northern Europe (book edited together with Sharam Alghasi and Thomas Hylland Eriksen). Surrey: Ashgate.
  (2009) Introduction (together with Alghasi & Eriksen). In: Alghasi, Eriksen & Ghorashi (eds) Paradoxes of Cultural Recognition: Perspectives from Northern Europe. Surrey: Ashgate, pp. 1-16.
 • (2009) National Identity and The Sense of (Non-)Belonging: Iranians in the United States and the Netherlands. In: Alghasi, Eriksen & Ghorashi (eds) Paradoxes of Cultural Recognition in Northern Europe. Surrey: Ashgate, pp. 75-89.
 • (2009) De paradox van zichtbaarheid: in organisaties en in het veld van eergerelateerd geweld (samen met Nicole Brenninkmeijer). In: J. van der Zwaard, Janine Janssen, Saskia Keuzenkam en Fouzia Outmany (red.) Dwarse vrouwen: Verbinding en verbeeldingskracht. Amsterdam: Aksant, pp. 65-72.

Zie ook de persoonlijke website van Halleh Ghorashi en Oratie Halleh Ghorashi

For more information please refer to the English website

Nevenwerkzaamheden

Movisie - lid raad van toezicht Utrecht, 01 januari 2014
ECHO - Lid van bestuur Utrecht, 02 januari 2014
Opzij - Bestuurder Amsterdam, 02 januari 2014
Vluchtelingenwerk Nederland - Adviseur (lid Commissie opvang en integratie) Amsterdam, 02 januari 2014
Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) - Bestuurder Utrecht, 01 april 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017