Sociologie

De afdeling Sociologie wordt gevormd door een enthousiast team van onderzoekers en docenten. Ze zijn bij uitstek deskundig in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen als mondialisering, modernisering, individualisering en multiculturalisering en de gevolgen daarvan voor cohesie, ongelijkheid en identiteit in de samenleving. De medewerkers van de afdeling Sociologie zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de bachelormaster en premaster Sociologie. Zij verzorgen ook cursussen voor andere opleidingen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, met name in het methodenonderwijs. Het onderzoek van de afdeling richt zich op een vijftal thema’s rondom maatschappelijke participatie, verenigd onder het onderzoeksprogramma Participation in Society (PARIS). Het onderzoek is ingebed in het facultaire Institute for Societal Resilience (ISR). Om de maatschappelijke impact te vergroten wordt zowel onderwijs als onderzoek uitgevoerd in samenwerking met diverse maatschappelijke partners.  

Contact