Dr. E.W. BalDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86703
1a-72
ellen.bal@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afd. sociale en culturele antropologie )
Universitair Hoofddocent

aanwezig
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 Promotiefilmpje Master Antropologie

specialisaties

  • Antropologie en geschiedenis van Zuid Azië
    Centrale thema’s: migratie, transnationalisme, diversiteit, minderheden, Indiase diaspora, “indigenous people”en geschiedenis van identiteitsvorming
  • Regionaal specialisme: Zuid Azië, voornamelijk Bangladesh en India.
  • Migratie, ontwikkeling en burgerschap: Gevoelens van verbondenheid  en burgerschap onder Indiase (kennis-) migranten in Nederland en remigranten in India
onderwijs

2016-2017

Master's Thesis in SCA including Graduate Seminar

Identity, Ethnicity and Nationalism

Onderzoekspracticum       
      

Bestuurs- en beheerstaken 2016/2017

Opleidingsdirecteur MSc SCA en BSc CAO
Lid van de ODC (Facultaire medezeggenschap)
Lid van het Management Team SCA

onderzoek

 

Photo Celebrating Holi in Noordwijkerhout 2013

 

 Migratie, ontwikkeling en burgerschap: Gevoelens van verbondenheid  en burgerschap onder Indiase (kennis-) migranten in Nederland en remigranten in India 

 Sinds 2004 heeft de Nederlandse overheid het immigratiebeleid voor kennismigranten vereenvoudigd, om hooggekwalificeerde migranten aan te trekken. Het aantal Indiase immigranten is sindsdien gestegen van ruim 13.000 tot ruim 21.000 (in 2011). Deze beleidswijzigingen sluiten goed aan bij gangbare theorieën over het belang van migratie voor ontwikkeling, die ook in India zijn omarmd.

 How do highly-skilled Indian migrants in the Netherlands and return-migrants in India define notions of belonging and civic engagement; how are these notions influenced by their personal (gendered) migration experiences (during and after migration), and how are they mediated by government policies and practices, and diaspora politics? See the project's website: Migration, Development and Citizenship

 Het onderzoek bestaat uit twee deelprojecten: 1) Indiase kennismigranten in  Nederland (door Dr. Kate Kirk) en 2) remigranten in India (Dr. Ratnakar Tripathy) 

 Dit onderzoekproject maakt deel uit van het NWO programma “Migration, development and conflict” zie ook: NWO
Klik hier voor het onderzoeksrapport: Indiase migratie naar Nederland 

 

Terug naar de “roots”? Hindoestanen en hun band met Suriname en India 

In de periode 1873-1916 vertrokken ruim dertigduizend contractarbeiders van Noord India, toenmalig Brits-Indië,  naar Suriname. Na de afschaffing van de slavernij, zochten plantagehouders nieuwe arbeiders om de slaven te vervangen. Zij kregen toestemming van de Britse koloniale overheid, om arbeiders te werven in Brits-Indië. Ongeveer een derde van de contractanten, of indentured labourers, keerde terug naar India, terwijl het merendeel besloot zich in Suriname te vestigen. Hier ontwikkelden deze Brits-Indiërs zich gestaag tot Hindoestaanse burgers van Suriname. Inmiddels woont ruim de helft van alle Hindoestanen in Nederland. 

Gecombineerd historisch en antropologisch onderzoek toont aan dat de betekenis van India voor de Hindoestaanse gemeenschappen in Suriname en Nederland allerminst eenduidig is, in de loop van de tijd steeds is veranderd en alleen begrepen kan worden de lokale omstandigheden in de analyse te betrekken. 

Relevante websites: 

Digitaal archief Hindoestaanse migranten:

Databestand over India, Indiërs en Hindoestanen in Nederland:

www.indiawijzer.nl

Book they ask if we eat frogs

 “Ze vragen of wij kikkers eten”: geschiedenis en antropologie van de Garo identiteit in Bangladesh 

 Bangladesh wordt vaak voorgesteld als een cultureel homogene samenleving. In werkelijkheid wonen er naast de Moslim Bengalen, tientallen religieuze en culturele minderheden. De Garos van Bangladesh zijn een van deze minderheden, veelal geclassificeerd als “tribalen” of “inheemse groepen”. In mijn boek They ask if we eat frogs: Garo ethnicity in Bangladesh, analyseer ik (historische) processen van in- en uitsluiting, en hoe deze hebben bijgedragen tot het creëren van een sterke etnisch bewustzijn onder de Garos.  They ask if we eat frogs: Garo Ethnicity in Bangladesh. 2007. ISEAS: Singapore 

  Voor de engelstalige introductie van dit boek

publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

Selectie van publicaties
Boeken

  • 2010   A World of Insecurity. Anthropological perspectives on Human Security (with Thomas Hylland Eriksen and Oscar Salemink, eds), London: Pluto Press.
  • 2007   They ask if we eat frogs: Garo ethnicity in Bangladesh, Singapore: ISEAS Publishing, (IIAS/ISEAS Series on Asia).
  • 2005   Autobiography of an Indian Indentured Labourer: Munshi Rahman Khan (1874-1972) (with Kathinka Sinha-Kerkhoff & Alok Deo Singh (transl/eds.), New Delhi: Shipra.
  • 1999   Manderangni Jagring: Images of the Garos of Bangladesh (with Yasuhiro Takami and Johannes Sandgren), Dhaka: University Press Limited.

Geselecteerde artikelen

2014   Ellen Bal & Erella Grassiani & Kate Kirk, Neoliberal Individualism in Dutch Universities: Teaching Anthropology in an Insecure Environment. Learning and Teaching: the international journal of higher education in the social sciences, 7(3), 46-72.

2014   Ellen Bal & Timour Claquin Chambugong, The Borders that Divide, the Borders that Unite: (Re)interpreting Garo Processes of Identification in India and Bangladesh, Journal of Borderlands Studies, 29:1, 95-109: More information

2014   Ellen Bal & Roos Willems , Identities (2014): Introduction: Aspiring migrants, local crises and the imagination of futures ‘away from home’, Identities: Global Studies in Culture and Power: More information

2014   Ellen Bal, Yearning for faraway places: the construction of migration desires among young and educated Bangladeshis in Dhaka, Identities: Global Studies in Culture and Power: More information


Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017