Mw. J.M.E. (Annet) Bakker

+31 20 59 86704
1a-72
j.m.e.bakker@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afd. sociale en culturele antropologie )
Secretaresse
aanwezig 
Maandag, dinsdag en donderdag

Promotiefilmpje Master Antropologie

_Streep
Wie we zijn en wat we doen...

De afdeling Sociale en Culturele Antropologie is een kleine, bruisende afdeling. Opleiding en onderzoek onderscheiden zich van de vier andere Nederlandse antropologieafdelingen doordat niet is gekozen voor een regionale maar voor thematische specialisaties. Stafleden, postdoctorale onderzoekers en promovendi houden zich in hun onderzoek bezig met een breed scala aan thema’s en werelddelen.
Antropologie is als studie niet alleen boeiend maar ook urgent. Samenlevingen van nu staan of vallen met geslaagde ontmoetingen tussen mensen met verschillende sociale, culturele en historische achtergronden. De afdeling wordt gedreven door de wil om aan deze ontmoetingen bij te dragen en ze te onderzoeken. Dit gebeurt in verschillende delen van de wereld met aandacht voor verschillende sociale en culturele onderwerpen. De afdeling sociale en culturele antropologie is niet alleen actief in onderzoek maar ook betrokken bij de studenten waardoor onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven zijn.

_Streep