Contactgegevens

Afdeling Sociale en Culturele Antropologie


Secretaresse: Annet Bakker

Het secretariaat bevindt zich in het Hoofdgebouw, kamer 1A-72 en is geopend van 8.30 tot 17.00 uur op maandag, donderdag en vrijdag.

Studenten met vragen over onderwijs (inschrijving, cijferregistratie, etc.) wordt verzocht NIET het afdelingssecretariaat te bellen, maar de centrale studentenbalie (HG.0A-11; tel.: 020 598 5020).

_Streep