Onderzoek

Het onderzoek bij de afdeling Organisatiewetenschappen richt zich op Organisaties en Processen van Organiseren in de Samenleving (OPOS). Organisaties zijn in onze 'verorganiseerde' samenleving alomtegenwoordig: op straat lopen we langs elkaar heen, in organisatieverband komen we elkaar tegen. Organisaties hebben een enorme invloed op hoe mensen denken en doen, het bepaalt voor een belangrijk deel hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze praten, hoe ze zich kleden of wat ze belangrijk vinden. Een greep uit de vragen die we in ons onderzoek stellen:

  • Welke culturele aspecten spelen een rol in de communicatie en samenwerking in en tussen organisaties?
  • Hoe gaan organisaties innovatief om met veranderingen, conflicten en fouten? Van welke technieken en technologieën maken zij gebruik?
  • Wat is het strategisch belang van informeel klantcontact (bijvoorbeeld zakenlunches en zakendiners, golfen, concerten) voor ondernemingen?
  • Hoe stemmen veiligheidsorganisaties als politie, brandweer en ziekenhuizen hun communicatie met elkaar af tijdens een crisissituatie?
  • Hoe kunnen bedrijven hun kennis en innovatie zo optimaal met elkaar delen en ontwikkelen?
  • Kunnen ondernemers na een faillissement weer opnieuw beginnen? Welke rol spelen sociale netwerken daarin?
  • Wat is de invloed van een informeel netwerk op het gedrag van werknemers?

Lees meer op onze persoonlijke pagina’s.

Maatschappelijke waarde van onderzoek: valorisatie

Wetenschappelijke kennis (beter) beschikbaar maken voor partijen buiten de universiteit, het zichtbaar(der) maken van de maatschappelijke waarde van het facultaire onderzoek, de zogenaamde valorisatie, is een belangrijk facet. Enkele voorbeelden van valorisatie:

_Streep

Enkele onderzoeksprojecten uitgelicht


Emergency

Promoveren

De bijdrage van promovendi aan het onderzoek van de afdeling Organisatiewetenschappen is van groot belang. De afgelopen jaren zijn diverse succesvolle promotieprojecten uitgevoerd die hebben geleid tot interessante proefschriften en artikelen in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Ook de komende jaren willen we getalenteerde en enthousiaste onderzoekers de kans blijven bieden onderzoek te doen bij onze afdeling.

Er zijn verschillende manieren om bij de afdeling Organisatiewetenschappen aan een promotietraject te beginnen:

  • Reageren op vacatures. Deze worden via diverse kanalen geadverteerd en via een reguliere sollicitatieprocedure aan de beste kandidaat gegund.
  • (Bijna) Afgestudeerden met een idee voor de ontwikkeling van een eigen project wordt geadviseerd contact op te nemen met het afdelingshoofd om te bezien of een onderzoeksvoorstel kan worden ontwikkeld. Een dergelijk voorstel wordt bij voorkeur ingediend bij externe instanties zoals NWO, of bij de open competitie binnen de faculteit Sociale wetenschappen, teneinde subsidie voor het project te verwerven.
  • Promoveren met een Mozaïekbeurs. Mozaïek is een subsidieprogramma van NWO dat tot doel heeft de instroom van talentvolle afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te bevorderen. In samenwerking met leden van de afdeling kan een onderzoeksvoorstel worden ontwikkeld en ingediend bij NWO.

Bovengenoemde mogelijkheden hebben alle betrekking op promovendi die voor de duur van het project in dienst zijn bij de afdeling Organisatiewetenschappen. In principe duurt een project 4 jaar, hoewel een aantal promovendi er voor kiest het project in 5 jaar uit te voeren en één dag in de week als docent te werken binnen de afdeling.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid aan een promotieproject te beginnen zonder in dienst te treden bij de afdeling. Medewerkers van organisaties die een wetenschappelijke interesse hebben, kunnen in samenwerking met leden van de afdeling een onderzoeksvoorstel ontwikkelen en uitvoeren, vaak binnen de organisatie waarin die medewerkers werkzaam zijn.

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de onderzoeksmanager of het afdelingshoofd van de afdeling Organisatiewetenschappen, zie daartoe de contactgegevens van het Management Team Organisatiewetenschappen.