Prof. dr. H.L.G.R. Nies (Henk)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83166
3a-58
h.l.g.r.nies@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling organisatiewetenschappen )
Bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg

aanwezig
Dinsdag

specialisaties
 • Organisatie en beleid van de langdurende zorg, in het bijzonder de ouderenzorg
 • Ouderenzorg in internationaal verband

Oratie Henk Nies

Henk Nies is lid van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland.

onderzoek
 • Integrated care, ketens en netwerken in de zorg
 • Kwaliteit
 • Waardige zorg
publicaties
Publicaties (Bron: METIS VU)
 • Nies, H. (2015). Governance van kwaliteit: een nieuwe bureaucratie? Boardroom Zorg, (2), 12-14.
 • Nies, H. (2015). Nóg langer thuis wonen als gezamenlijke opgave, Geron, (2), 3-7.
 • Glimmerveen, L., Nies, H. (2015). Integrated community-based dementia care: the Geriant model. International Journal of Integrated Care, ISSN 1568-4156.
 • Nies, H. (2014). Communities as co-producers in integrated care. International Journal of Integrated Care, ISSN 1568-4156.
 • Nies, H. (2014). Communities as co-producers in integrated care. International Journal of Integrated Care, 14, 30 June; URN:NBN:NL:UI:10-1-114789. 
 • Leichsenring K, Billings J, Nies H. (red) (2013). Long-term care in Europe. Improving Policy and Practice. Basingstoke, Palgrave MacMillan.
 • Nies, H., Leichsenring, K., Mak, S. (2013). The emerging identity of long-term care systems in Europe. In: In: Leichsenring K, Billings J, Nies H. (eds.). Long-term Care in Europe. 
  In: In: Leichsenring K, Billings J, Nies H. (eds.). Long-term Care in Europe. Improving Policy and Practice. Basingstoke, Palgrave MacMillan, 19-41.
 • Leichsenring, K., Nies, H., van der Veen, R. (2013). The quest for quality in long-term care. In: Leichsenring K, Billings J, Nies H. (eds.). Long-term Care in Europe. Improving Policy and Practice. Basingstoke, Palgrave MacMillan, 167-190.
 • Rodrigues, R., Nies, H. (2013). Making sense of differences – the mixed economy of funding and delivering long-term care. In: Leichsenring K, Billings J, Nies H. (eds.). Long-term Care in Europe. Improving Policy and Practice. Basingstoke, Palgrave MacMillan, 191-212. 
 • Leichsenring, K, Billings, J. Nies, H. (2013). Improving policy and practice in long-term care. In: Leichsenring K, Billings J, Nies H. (eds.). Long-term Care in Europe.Improving Policy and Practice.Basingstoke, Palgrave MacMillan, 325-336.
 •  Nies, H., Veen, R. van der, Leichsenring, K. (2013). Quality measurement and improvement in long-term care. In: OECD/European Commission, A good life in old age. Monitoring and Improving Quality in Long-term Care. OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, 223-246. 
 • Nies, H. (2013). Denen doen het decentraal. Skipr, 6, 12 , 31-33. 
 • Mak, S., Rühl, A., Coolen, J. Nies, H. (2013). Governance van kwaliteit Van werkvloer naar raad van toezicht. Kwaliteit in zorg, 4: 17-19. 
 • Boshuizen D, Nies H. Volksgezondheid op z’n Fins. Medisch Contact, 2012, 67, 24: 1487-1489.
 • Nies H, Leichsenring K. Nine European trends in quality managent of long-term care for older people. Kwaliteit in zorg, 3: 24-271.
 • Mak SMC, Pel-Littel RE, Minkman MMN, Nies HLGR. Measuring quality in long-term care. Kwaliteit in zorg, 3: 28-31.
 • Nies HLGR. De zorg ontzorgd/t. Inaugurale rede 16 november 2012, Vrije Universiteit, Amsterdam.
 • Nies H. Andere mensvisie als innovatie voorwaarde voor toekomstbestendige ouderenzorg. Geron, 2012, 4: 44-46.
 • Minkman M, Balsters H. Nies H. Verbeteren in de langdurende zorg. In: Minkman M, Balsters H, Mast J,. Kuiper M. Blijvend zorgen voor beter. Deventer: Kluwer, 2011: 13-22.
 • Nies H. Het ouderenzorgdebat in Europees perspectief. ZM Magazine, 2011, 27, 10: 26-28.
 • Pel-Littel RE. Minkman MN, Nies HLGR. Kwaliteitsindicatoren: hoe cliënten er wijzer van kunnen worden. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. 2011, 2: 64-67.
 • Nies H, Leichsenring K, Veen R van der, Rodrigues R, Gobet P, Holdsworth L, Mak S, Hirsch Durrett E, Repetti M, Naiditch M, Hammar T, Mikkola H, Finne-Soveri H, Hujanen T, Carretero S, Cordero L, Ferrando M, Emilsson T, Ljunggren G, Di Santo P, Ceruzzi F, Turk E. Quality Management and Quality Assurance in Long-Term Care. Vienna: European Centre for Social Welfare Policy and Research,  2010.
 • Nies HLGR, Meerveld JHMC, Denis RJEW. Dementiezorg in ketens en netwerken. In: Bakker T, Diesfeldt H, Sipsma D (red). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen. Assen: Van Gorcum, 2010: 173-191.
 • Morée M, Tjadens F, Glendinning C, Moran N, Arksey H, Nies H. Care Provision within Families and its Socio-Economic Impact on Care Providers. Social Policy Research Unit, University of York, 2009.
 • Nies H. Key elements in effective partnership working. In: Glasby J, Dickinson H (eds). International Perspectives on Health and Social Care: Partnership Working in Action. Blackwell, 2009: 56-67.
 • Nies H, Meerveld J, Denis R. Dementia Care: Linear Links and Networks. Healthcare Papers, 2009, vol 10, no.1: 34-43.
 • Nies H. Schumacher J. Ketens en netwerken in de langdurende zorg. In. Kort H, Cordia A., Witte L de (red) Technologie en langdurige zorg. Den Haag: Lemma, 2008: 103-111.
 • Nies H. Managing effective partnerships in older people’s services. Health and Social Care in the Community, 2006, 14 (5): 391-399.
 • Nies H. Integrated care: solving the front and back door problems in hospitals. Private Hospital Healthcare Europe. London: Campden Publishers, 2005: M32-34.
 • Nies H, Berman P (eds). Integrating Services for Older People. A Resource Book from European Experience. Dublin: European Health Management Association, 2004.

overige
Henk Nies is lid van de Raad van Bestuur van Vilans, Kenniscentrum voor langdurende zorg, te Utrecht.
Hij is tevens blogger bij het vaktijdschrift Skipr.

Valorisatie: selectie van presentaties


2015
1. Ontwikkelingen in de langdurende zorg en het effect op kwaliteit. Congres Anders kijken naar kwaliteit in de langdurende zorg, Leidsch Congresbureau, Amersfoort, 29 januari 2015 (tevens dagvoorzitter)
2. Kansen voor een houdbare zorg voor ouderen. Warande Vitaal thuis, Zeist, 5 februari 2015
3. Governance and ownership of citizen-driven forms of integrated care. 15th International Conference on Integrated Care, Edinburgh i.s.m. Mirella Minkman, 26 maart 2015
4. Succesvolle methoden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Congres Succesvolle methoden in de zorg Verstandelijke Beperking. Expertisecentrum Verstandelijke bepeking. Utrecht, 3 april 2015.

2014
1. Transition in care for older people in the Netherlands. Meeting Commission for the German Government Report on Older People, DZA Berlin. Berlin, 3 February 2014.
2. Communities as partners in integrated care. Brussels, 14th International Conference on Integrated Care, 4 April 2014 (key note).
3. Opmerkingen bij Wetsvoorstel Langdurige Zorg, rondtafelgesprek Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, den Haag, Tweede Kamer 14 april 2014.
4. Hervormen we op de juiste manier? Toekomst van de ouderenzorg, 12 juni 2014, WTC Rotterdam.
5. Kwaliteitsstandaarden in de langdurende zorg. Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA), Zorginstituut Nederland, Woudschoten, Zeist, 4 juli 2014.
6. Zorgstandaard en transitie: hoe standaard kan het zijn? Hersenletselcongres, Reehorst, Ede, 4 november 2014.
7. Healthy Ageing: van wenselijkheid naar werkelijkheid. Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing, Hanzehogeschool Groningen, 13 november 2014 (key note).

2013 
1. Regelarme langdurige zorg. Leidsch Congresbureau, Studiedag Regelarme langdurige zorg, Aristo, 24 januari 2013, Amsterdam (tevens dagvoorzitter).
2. De oplossing ligt buiten de zorg. Conferentie Lokale kracht: meer power in wonen, welzijn en zorg. Brabant-hallen, Den Bosch, 3 april 2013 (key note).
3. Dementievriendelijke architectuur in zijn maatschappelijke context. Conferentie Dementie vriendelijke architectuur en interieur, StudieArena, Bussum, 10 april 2013 (tevens dagvoorzitter).
4. Identity-building as a precondition for integrated long-term care. Workshop Integrating long-term care in Europe – Improving policy and practice. 13th International Conference on Integrated Care, 11 April 2013, Hotel Aquino, Berlin.
5. Ervaring commissie cliëntervaring. Kwaliteitsdag VGN, Montfoort, 25 april 2013. (key note).
6. Minder professioneel, wel zo goed? Minder professioneel, wel zo goed? In voor zorg! congres over veranderingen in de langdurige zorg. Nieuwegein, 27 mei 2013 (key note).
7. Wordt de patiënt weer mens? Een maatschappelijk perspectief. Gerion, Amsterdam, 13 juni 2013.
8. Implementing technology in long-term care and chronic care: the Dutch case. Third Annual International Congress on Telehealth and Telecare, London, King’s Fund, 2 July 2013 (key note)
9. Congres Lean in de langdurende zorg. Het Klooster, Amersfoort, 9 oktober 2013 (tevens dagvoorzitter).
10. Hoe organiseren we nieuw perspectief op langdurige zorg? Jaarcongres Waardige Zorg, Vereniging het Zonnehuis/Leyden Academy on Vitality and Ageing, Poortgebouw, Leiden, 21 november 2013.
11. Zorg en participatie: medewerkers en mensen. Zorgnetwerk Nederland, Speulderbos, Garderen, 3 december 2013.
12. Quality in dementia care. Presentatie, co-chair en co-organisor. WHO Conference ‘Implementing Policies for Healthy Ageing in the WHO European Region’, Vilans, Utrecht 16 December 2013.

2012 
1. Ouderenzorg in Duitsland. Presentatie voor Vaste Kamercommissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer, Düsseldorf, 10 januari 2012.
2. De wijk nemen: kansen voor kwaliteit van bestaan in de samenleving, Ds Visscherlezing, Janskerk Utrecht d.d. 29 maart 2012 (key note).
3. Integrated Care – Incentives and tools for a coordinated pathway for the chronicly ill patient in The Netherlands. Forum for Health Policy, Stockholm, Zweden, 23 mei 2012 (key note)
4. Technologie en innovatie in de langdurende zorg, SER, Commissie Toekomst langdurige zorg, 6 juni 2012.
5. Werken de netwerken in de ouderenzorg. Congres Toekomst van de ouderenzorg, Nieuwegein, 21 juni 2012 (key note).
6. User centeredness: From consumer protection legislation to external reporting and full public accountability. Expert meeting on LTC Quality, OECD, Parijs, 14 november.
7. De zorg ontzorgd/t. Inaugurale rede 16 november 2012, Vrije Universiteit, Amsterdam (oratie)
8. Integrating care of older persons. Symposium Integrating care of older persons. If it is such a great idea, why haven’t we done it yet? CRNCC, 10 December, Toronto (key note). 

Nevenwerkzaamheden

Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg - Bestuurder Utrecht, 01 januari 2007
VGN Commissie Deskundigen Clientervaringen - Commissielid Utrecht, 01 oktober 2012
tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie - Lid Redactieraad Utrecht, 01 september 2013
Zorginstituut Nederland - Lid Kwaliteitsraad Diemen, 01 oktober 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017