L. Glimmerveen, MScDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

3a-51
l.m.glimmerveen@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling organisatiewetenschappen )
Promovendus / docent

aanwezig

Variabel, doorlopend beschikbaar via e-mail.

specialisaties

  • Burgerparticipatie bij het besturen en realiseren van zorgvoorzieningen
  • Verandering en samenwerking in zorg en welzijn
  • Geïntegreerde zorg

onderzoek

Mijn huidige onderzoek richt zich op hoe medewerkers van professionele zorgaanbieders omgaan met het (beleids)voornemen om burgers actiever te betrekken bij het organiseren en besturen van zorgvoorzieningen. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in hoe managers, professionals en burgers hierbij grenzen (her)definiëren met betrekking tot wat zij als ‘legitieme’ betrokkenheid zien van burgers en professionals, hoe ze daarbij verschillende interpretaties hanteren van ‘goede zorg’ en ‘goed organiseren’, en hoe ze daarbij omgaan met uiteenlopende belangen, expertises, sturingsprincipes, etc.. Mijn onderzoek kent een kwalitatief-interpretatieve aanpak.

onderwijs

  • Organisatie van Zorgprocessen
  • Begeleiding Masterthesissen BCO