Dr. F.J. CompanjenDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Universitair docent

aanwezig
Elke dag en/of op afspraak.

specialisaties 

 • Intercultural (HR)Management and the South Caucasus; Creatieve stad.
 • Europa: Caucasus
 • Amsterdam: Zuid-as
 • Organisaties
 • HRM
 • Personeelsmanagement
 • Communicatie in organisaties

onderzoek

 • Culture and Democracy in South Caucasus (Georgia)
  Hiervoor concentreer ik mij op interculturele vergelijkingen van concepten als vertrouwen, samenwerking, etniciteit, NGOs en civil society in de context van transitie, sociale bewegingen en geo-politieke verhoudingen. Er zijn fundamentele verschillen in de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld tussen het Noord-Westen en de Zuid Kaukasus landen/Eurazië. In het Noordwesten ontwikkelde het maatschappelijk middenveld zich tegenover een sterke Staat, om Staatsinvloed en belasting heffing enigszins in toom te houden, en om privé bezit te beschermen. De GOS-landen (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) daarentegen zijn doorgaans nog steeds in transitie van  de institutionele restanten van socialistische staatsinrichting - naar democratie en een vrije markt economie. Maar deze GOS-landen zijn doorgaans nogal fragiele democratieën en mede afhankelijk van Staatsvormings processen. Oude gewoonten en praktijken, waarden, instituties, verwachtingen omtrent ideaal leiderschap liggen anders en veranderen al dan niet langs een geheel eigen dynamiek en kleur. Paradoxaal genoeg kan een te sterk maatschappelijk middenveld in een fragiele context, de Staat verder ondermijnen (bijv door bepaalde taken over te nemen). De eigen culturele referentiekaders maken dat men macht en politiek op geheel eigen wijze interpreteert en langs eigen weg macht uitoefent ook in geo-politieke context. Het onderzoek richt zich voornamelijk op het niveau van organisaties (NGOs, ondernemers, en eventuele fusies, management stijlen). De rol van entrepreneurs in conflict gebieden is ook een heel actueel en maatschappelijk relevant onderwerp. Tenslotte, speelt de studie van NGOs zich vooral af in relatie tot ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de Rozen Revolutie.

 • Organisatietheorie en reflexiviteit; ‘Organizing and the politics of sensemaking’

onderwijs

 • Bachelor projecten met focus op Creatieve Stad (minderheden, tolerantie en diversiteit) 
 • Bachelor Theses Organisatieantropologie:
  - Cultuur en democratie in Georgië (NGO's, strategische allianties, culturele dimensies) 
  - Interculturele samenwerking (samenwerking, vertrouwen, diversiteit) 
  - Creatieve Stad aan de Zuidas Amsterdam (HRM, multiculturaliteit, community of learners)
 • Minor Organizationculture:  Intercultural Communication
 • Msc Thesis

publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

Recente publicaties:

 • 2010 Companjen, F.J., L.K. Maracz and L.Versteegh (eds) Exploring the Caucasus in the 21st century. Amsterdam:Pallas.
 • 2010 Companjen,F.J., 'Georgia'. In: D. O'Beachain and A. Polese (eds) The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures . Routledge.
 • 2010 Companjen, F.J., "Nagorno Karabakh Embedded in Geo-politics". In: Atlantisch Perspectief. Tijdschrift voor Internationale Betrekkingen en Veiligheidspolitiek. Jaargang 34 nr 4 pp 9-14.

overige

 • Lid van Examencommissies
 • Lid van de Bibliotheek commissie
 • Stagecoördinator van de Bachelor opleiding Organisatieantropologie

Klik hier voor mijn persoonlijke website 

For more information about Dr. Companjen please refer to the English website