Organisatiewetenschappen

We leven in een ‘samenleving van organisaties’, geconfronteerd met een "wereldwijde explosie van organisaties en organiseren". Daarom zijn organisaties de sleutel tot ons begrip van de maatschappelijke dynamiek, net zoals inzichten in ‘de maatschappij’ cruciaal zijn voor ons begrip van processen van organiseren. Onderzoek moet wijzen op manieren waarop organisaties zijn doordrongen met de samenleving en specifieke patronen genereren van hoe we in samenlevingen leven, evenals hoe die samenlevingen feitelijk worden bestuurd en gevormd. Onderzoek binnen de afdeling Organisatiewetenschappen (ORG) van de Vrije Universiteit Amsterdam concentreert zich op de kruising van organisatie en samenleving.

In de kern richt de discipline organisatiewetenschappen zich op verschillende vormen van organisaties en organiseren, op vragen over waarom en hoe organisatieprocessen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd door hun leden, en hoe organisaties worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en vice versa. In een dynamische en steeds meer (digitaal) onderling verbonden samenleving van organisaties zien we de uitdaging om een beter inzicht te krijgen in de verbindingen en dynamieken die typerend zijn voor hedendaagse vormen van organiseren. Daarom is het Organisaties en Processen van Organiseren in de Samenleving OPOS (Organisaties en Processen van Organiseren in de Samenleving)-onderzoeksprogramma geïnteresseerd in onderlinge afhankelijkheid, conflict en samenwerking, evenals instabiliteit, veerkracht en verandering. Zie de Showcase van Organisatiewetenschappen voor een overzicht van video's met betrekking tot recent onderzoek dat is uitgevoerd door OPOS.

In ons onderzoek hanteren we een uitgesproken sociaal-wetenschappelijke benadering:

  • Wrijving tussen organisatie en disorganisatie
  • Actorgericht en contextgevoelig
  • Sociaal-wetenschappelijke methoden
  • Betrokken wetenschap

Het centrale doel van het onderzoeksprogramma is om meer inzicht te krijgen in de manier waarop organisaties, groepen, netwerken en individuen met elkaar omgaan en betrekking hebben tot elkaar (d.w.z. onderlinge afhankelijkheid), soms harmonieus, vaak disharmonisch (d.w.z. (in)stabiliteit), om organisatiedoelen te realiseren.

OPOS bestaat uit vier onderzoeksclusters, die verbondenheid en ruimte bieden voor verdere specialisatie binnen specifieke onderzoeksbenaderingen. De vier onderzoeksclusters* zijn: Samenwerking en conflict tussen individuen en binnen teams; Politieke, culturele en emotionele dynamiek van organisatorische actoren; Organisatiedynamiek en inter-organisatorische processen binnen en tussen organisaties, en Culturele dynamiek en organisatorische verandering.

*Raadpleeg voor meer informatie over de onderzoekclusters het onderzoek van de afdeling Organisatiewetenschappen

_Streep

empty

Onderwijs: één bachelor, twee masters en meer

In de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) kijk je kritisch naar het functioneren van organisaties. 

De master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) leert je meer over ondernemingsstrategieën, relaties tussen organisaties, besluitvormingsprocessen en de rol van mensen in bedrijven en instellingen. 

In de (Engelstalige) master Culture, Organization and Management (COM) onderzoek je de problemen en uitdagingen van cultuur en identiteit in de veranderende wereld van management en organisatie. 

Daarnaast verzorgen we onderwijs in het SBI programma van de Faculteit Exacte Wetenschappen, en in het postacademisch onderwijs (VASS). 

_Streep

Twitter - icoontje t Volg @OrgVu op Twitter!