Wetenschappelijke afdelingen

Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen werken ruim 300 mensen. De meeste medewerkers (circa 180) behoren tot het wetenschappelijk personeel: hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, onderzoekers en promovendi. Het wetenschappelijk personeel is ingedeeld in afdelingen. De afdelingen worden geleid door een hoogleraar/afdelingshoofd.