Sociale media

De opkomst van sociale media heeft het medialandschap drastisch veranderd. Waar mediatoegang lange tijd voorbehouden was aan belangrijke maatschappelijke actoren, heeft nu iedereen de mogelijkheid om via sociale media een groot publiek te bereiken. De manier van communiceren verandert daardoor, niet alleen voor individuen maar ook voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Communicatie via sociale media staat centraal in de onderzoeksgroep Sociale media, die wordt geleid door Peter Kerkhof.

Belangrijke thema’s in het onderzoek van de sociale media labgroep zijn onder meer de communicatie van organisaties in sociale media en het gebruik van sociale media door individuen als manier om invloed uit te oefenen op organisaties, het gebruik van sociale media in de context van gezondheid en gezondheidszorg, en zelfregulatie en overmatig gebruik van sociale media door individuen.