Politieke communicatie & mediamonitoring

Binnen communicatiewetenschap speelt het analyseren van de inhoud van communicatie een belangrijke rol. De snelle opkomst van gedigitaliseerde communicatie biedt nieuwe mogelijkheden om kennis te verwerven door het automatisch onderzoeken van grote hoeveelheden communicatie.

De onderzoeksgroep Politieke communicatie & mediamonitoring, onder leiding van Jan Kleinnijenhuis, heeft als doel om methoden voor automatische inhoudsanalyses verder te ontwikkelen, waarbij speciale aandacht is voor het toepassen van deze methoden om politieke communicatie te analyseren.