Mediapsychologie

De onderzoeksgroep Mediapsychologie, onder leiding van Elly Konijn, verbindt mediaonderzoek en psychologie om onze kennis over mediagebruik, mediaverwerking, en effecten van media te optimaliseren. Mediapsychologie benadrukt de rol van de individuele gebruiker, en doet dit in toenemende mate in het licht van nieuwe communicatietechnologieën zoals apps, sociale media, virtuele werelden, gaming, virtual reality, en sociale robotica. Door het integreren van psychologische theorieën en psychologische onderzoek met mediaonderzoek, trachten we inzicht te krijgen in de grondbeginselen van menselijke communicatieve processen bij mediagebruik.

De onderzoeksresultaten zijn vaak van toegepaste waarde voor het ondersteunen van leren, het stimuleren van ontwikkeling, welzijn en gezondheid, en het versterken van veerkracht. Bijvoorbeeld op basis van toenemende kennis over gaming (zowel gewelddadige als educatieve games), zelfpresentatie en sociale vergelijking op sociale media, cyberpesten, en het communiceren met robots.