Onderzoek

De afdeling Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is een innovatieve en internationaal zichtbare onderzoeksgroep die bijdraagt aan kennis en theorieontwikkeling binnen het vakgebied door het doen van zowel fundamenteel onderzoek als maatschappelijk relevant toegepast onderzoek.

Het veld van communicatiewetenschap is ingrijpend veranderd door de opkomst van nieuwe media technologieën, nieuwe communicatiegewoontes, en nieuwe empirische onderzoeksmethoden. Als reactie op deze belangrijke trends organiseert de afdeling haar onderzoeksactiviteiten in het programma “Communication Choice, Content, and Consequences (CCCC)”. Binnen dit programma richten drie verschillende onderzoeksgroepen zich op drie opkomende gebieden die van cruciaal belang worden geacht voor het vakgebied: Politieke communicatie & mediamonitoring, Mediapsychologie, en Sociale media.

Medewerkers van de afdeling richten zich vooral op deze belangrijke thema’s binnen de communicatiewetenschap, en werken daarbij nauw samen met wetenschappers uit andere disciplines binnen het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en het aan de VU gevestigde multidisciplinaire Network Institute om communicatieprocessen vanuit verschillende perspectieven te bestuderen.

Het onderzoek wordt gepubliceerd in zowel leidende tijdschriften binnen communicatiewetenschap als in tijdschriften binnen gerelateerde vakgebieden.