Veiligheid en Burgerschap

Onderzoeksprogramma 2006-2016

In 2006 vestigden de politie, gemeente Amsterdam en de VU de Frans Denkers leerstoel Veiligheid & Burgerschap. Het bijbehorende onderzoeksprogramma werd in 2016 gesloten en is opgegaan in het nieuwe onderzoeksprogramma Veiligheid & Veerkracht. Binnen Veiligheid & Burgerschap lag onze eerste focus op hoe gemeente, politie en andere professionele partijen het tegengaan van criminaliteit en overlast in Amsterdam organiseerden. Daarnaast ging onze aandacht uit naar hoe haar bewoners veiligheid vervolgens beleefden. Ten slotte stond de relatie tussen organisatie en ervaring centraal. Het programma werd gefaciliteerd door het politiekorps Amsterdam-Amstelland, de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit. De onderzoeksgroep droeg bij aan het strategisch beleid van politie en gemeente, maar was daaraan niet ondergeschikt. Ter afronding van het programma Veiligheid & burgerschap hebben we de bundel Perspectieven op Veiligheid: van burgerschap tot veerkracht samengesteld.

Gerealiseerde onderzoeken (selectie)


"Uitgangspunt van het programma was: onafhankelijk, maar relevant. Het programma heeft daardoor veel inzichten en instrumenten opgeleverd die ook buiten Amsterdam worden gebruikt."

- Prof. dr. Hans Boutellier