Veerkrachtig sociaal domein

In de afgelopen 5 jaar zijn we intensief bezig geweest met onderzoek naar de decentralisatie en activering in hedendaagse verzorgingsstaten. Dat bracht ons meer en meer tot het inzicht dat de decentralisaties in de Nederlandse sociale zekerheid verdergaan dan louter bestuurlijke ingrepen.

We kregen zicht op een proces dat wij crafting local welfare noemen. Een proces waarbij actoren vanuit verschillende kennisposities samenwerken om verbindingen te smeden tussen lokale sociale problemen en (nationale) institutionele oplossingen en arrangementen. En waarbij vraagstukken van arbeid en participatie steeds meer verweven raken met vraagstukken van zorg, jeugd en onderwijs. Dit is mogelijk ook wat het kabinet voor ogen heeft als het spreekt over de omslag van een verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, maar dat ons inziens een kritische, (bestuurs)wetenschappelijke reflectie vraagt.
 
We gaan daarom door met nieuw wetenschappelijk onderzoek (de ‘academie’), maar ook met onderzoek waarbij we nauw optrekken met de organisaties en groepen die dagelijks vormgeven aan de lokaliseringspraktijken (het ‘atelier’). Gefinancierd door stichting Instituut GAK zijn we gestart met het Kennis-atelier lokale verzorgingsstaat. Dat is in feite onze eigen crafting community rond het verwerven en verspreiden van kennis over deze grote ontwikkeling.

Klik op de afbeelding links voor meer informatie over het atelier, en op de afbeelding rechts voor informatie over de academie. Naar de overige onderdelen van de website navigeert u via het keuzescherm links in beeld.

Klik hier om naar de pagina van de Academie te gaan  LogoLokaal15