Kennisatelier Lokaal15

2015 was een topjaar voor wie lokaal actief is. Iedereen werkt zich een slag in de rondte. Maar toch….. Juist in de drukte blijven er vragen liggen. Kennisatelier Lokaal15 pakt die vragen op. Vragen die niet één-twee-drie te beantwoorden zijn. Die tijd en bezinning nodig hebben of wellicht geen eenduidige antwoorden opleveren. In Kennisatelier Lokaal15 gaan wetenschappers en ‘het veld’ in co-productie met deze vragen aan de slag.  

Kennisatelier Lokaal15 is een open kennisgemeenschap voor de kennisproductie over en voor het social domein. Via de webstie en bijeenkomsten ontmoeten de deelnemers uit praktijk en wetenschap elkaar. Iedereen kan een kennisvraag inbrengen of op andermans vraag reageren. Via de website is dit simpel. Druk op de knop “een kennisvraag inbrengen” en het wijst zich vanzelf. Hetzelfde geldt als je actief over een kennisvraag wil meedenken of aan een kennisproject mee wil werken. Meer weten? bezoek de website: www.lokaal15.nl.

Meer informatie is te vinden in onze flyer