Gedragscode

De onderzoeksgroep Quality of Governance onderschrijft de gedragscode van de afdeling Bestuurswetenschappen. De gedragscode omvat de missie, uitgangspunten en waarden die we koesteren als ook een aantal concrete normen en afspraken. Daarmee lopen we voorop binnen de universitaire wereld. Reacties zijn welkom.

Gedragscode afdeling Bestuurswetenschappen

N.B. in verband met aanstaande herstructurering van de afdeling vindt momenteel een herziening van de gedragscode plaats. Zodra een nieuwe versie van de code beschikbaar is, zal deze ook hier geplaatst worden.