Onderwijs

De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie biedt een keuze aan internationaal geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen met verschillende accenten op de verhouding tussen politiek en bestuur, en nationaal en internationaal beleid. Binnen deze programma’s is bijzondere aandacht voor beleidsthema’s zoals de verzorgingsstaat en sociaaleconomische herverdeling, duurzaamheid, nationale en internationale veiligheid en Europese integratie.

Ons onderwijs wordt gekenmerkt door een gestructureerde opbouw, intensieve begeleiding door enthousiaste docenten, kleinschaligheid, interdisciplinair aanbod, en een sterke internationale oriëntatie die tot uiting komt in het hoge aantal internationale onderzoekers en studenten.

De multidisciplinaire aanpak van Bestuurswetenschappen - niet voor niets in meervoud - is terug te vinden in het onderwijs met vakken over besturen, organiseren, management, samenleving en politiek, beleid en besluit, recht, cultuur en communicatie, markt en overheid, filosofie en integriteit. De brede en internationale oriëntatie van de Politicologie wordt weerspiegeld in onderwerpen als internationale betrekkingen, vergelijkende Europese politiek, mondiale politieke economie, en politieke theorie. De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie levert tevens een cruciale bijdrage aan de vakken van de internationale bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics. Deze opleiding wordt aangeboden samen met de Faculteit der Geesteswetenschappen en de School of Business and Economics.