Dr. J.C.V. van der VeerDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Promovendus

Aanwezig: wisselend.

Specialisatie

 • Verzorgingsstaatshervorming
 • Lokaal sociaal beleid
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Historisch institutionalisme
 • Kwalitatief onderzoek

Onderzoek

Op 11 december 2013 heb ik mijn proefschrift ‘Weg uit het verleden’ mogen verdedigen. Het proefschrift is gebaseerd op een dieptestudie naar de wijze waarop een drietal grote gemeenten uitwerking heeft gegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en biedt inzicht in de ontwikkeling naar een decentrale, op activering gerichte verzorgingsstaat.

Momenteel werk ik als postdoc onderzoeker en docent.

Onderwijs

 • Bachelorthesis bestuur & organisatie
 • Thesis Master bestuurskunde (thematiek: decentralisatie van sociaal beleid en verzorgingsstaatshervorming)
 • Gastcolleges over instituties en hun verandering, vak Beleid en Besluitvorming (tweede jaar Bachelor) en over de invoering van de Wmo, vak organisatie van zorgprocessen (Master)

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

Recente publicaties:

 • Veer, J. van der (2014) 'Van verzorgingsstaat naar activeringsstad', in Res Publica, 56, 2, pp. 256-261.
 • Bannink, D., H. Bosselaar, J. van der Veer en W. Trommel (2014) 'De gedecentraliseerde integratie van het sociale domein', in Beleid en Maatschappij, 41, 1, pp. 65-73.
 • Van der Veer, J. (2013a) Weg uit het verleden. Een institutionele analyse van de gemeentelijke uitwerking van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Amsterdam: VU University Press.
 • Van der Veer, J. (2013b) ‘Local Welfare Landscapes. The Case of Social Care in the Netherlands’, in: Bannink, B., H. Bosselaar & W. Trommel (red.) Crafting Local Welfare Landscapes. The Dutch Experience (pp. 121-139). Den Haag: Eleven International Publishing.
 • Veer, J. van der (2013c) ‘Spelenderwijs ‘ontschotten’. Het experiment als basis voor integraal beleid’, in: H. Bosselaar & G. Vonk (red.) Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Wetenschappelijke reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg (pp. 33-46), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Berg, J. van den, H. Bosselaar & J. van der Veer (2013) ‘Decentraliseren zonder recentralisatiereflex’, RegelMaat, 28(6), pp. 298-311.

Meer informatie

Zie de website van het onderzoeksprogramma Governance of Glocal Welfare voor nieuws over o.a. de activiteiten van het Kennisatelier Lokale verzorgingsstaat