Dr. D.B.D. BanninkDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 89146
2e-72
d.b.d.bannink@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Universitair Hoofddocent

Specialisaties

  • Arbeidsmarkt
  • Prestatiesturing
  • Re-integratie
  • Sociaal beleid

Onderzoek

Bannink neemt deel aan het meerjarige onderzoeksproject GOvACT, over de governance van activeringsbeleid. Hij voert een van de deelprojecten uit en is co-promotor van twee van de in het project deelnemende AIO’s.

Het deelproject Performance Management and Activation is erop gericht te begrijpen hoe prestatiesturing inwerkt op uitvoerende organisaties die zich bezighouden met re-integratie en activering. Dit is niet voor de hand liggend. Activering kan worden gezien als een ‘laatmoderne’ variant van sociaal beleid. Dat betekent dat het sterk leunt op de eigen inbreng van de betrokkene. Activeringsbeleid is geslaagd als de betrokkene in staat is om zelfstandig adequate keuzes te maken rond arbeid, levensloop, scholing, etc. Het is uitermate lastig om vast te stellen in hoeverre zoiets is gelukt. En zelfs als dit al kan worden vastgesteld, dan blijkt het moeilijk om die positieve uitkomst toe te rekenen aan de uitvoerende organisatie. Wat is eigenlijk geslaagde activering? En welke prestaties van de uitvoerende organisatie dragen daaraan bij?

Het onderzoek kent twee onderdelen. In de eerste plaats richten we ons op de conceptualisering van de begrippen ‘activering’ en ‘prestatiesturing.’ In hoeverre is er spanning tussen die begrippen? Drukt prestatiesturing de beleidsuitvoering in de richting van relatief simpel vast te stellen doelstellingen? Compliceert de activeringsdoelstelling de sturing van uitvoeringsorganisaties? Na deze theoretische exercitie richten we ons op de empirie: wat doen uitvoerende organisaties in dit nieuwe veld? Op welke doelstellingen richten ze zich? Hierbij richten we ons vooral op de manager: hoe brengt hij de verschillende, potentieel conflicterende invloeden op en binnen de organisatie bij elkaar? Wat zijn de consequenties van zijn of haar handelen voor de aard van de nagestreefde activering?


Onderwijs

Bannink geeft onderwijs rond de thema’s van uitvoering, aansturing en hervorming van beleid in een veranderende samenleving.
Bachelorthesis 
Bestuur en Omgeving 2
Beleid en Besluitvorming

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)
Publicatielijst Dr. D. Bannink

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017