Bestuurswetenschap en Politicologie

De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie aan de VU is een instelling voor hoogwaardig onderzoek en onderwijs.

Het onderzoek binnen de afdeling kent twee hoofdrichtingen: Bestuurswetenschappen en Politicologie. Binnen de richting Bestuurswetenschappen wordt onderzoek gedaan naar besturen en het openbaar bestuur. Deze vragen zijn van belang voor de samenleving: Hoe is ons bestuur georganiseerd; hoe komen beslissingen tot stand; wat is de inhoud; worden besluiten ook uitgevoerd; welke belangen worden gediend; worden de doelen bereikt?

Binnen de richting Politicologie worden de drie belangrijkste subdisciplines van het vakgebied bestreken: vergelijkende politicologie, internationale betrekkingen en politieke theorie. Ook hier komen maatschappelijk relevante vraagstukken aan bod: kunnen we ons politieke systeem hervormen; onder welke condities breekt oorlog uit; hoe beïnvloeden internationale organisaties nationale samenlevingen?

Op het gebied van onderwijs verzorgen wij drie Bachelors of Science (BSc): Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Politicologie en Philosophy Politics and Economics (in samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen en de School of Business and Economics). Na het afronden van een van de bachelors kunnen studenten doorstromen naar de verschillende Masters of Science (MSc) die binnen onze afdeling worden aangeboden. In samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgen wij ook de gespecialiseerde LLM Law and Politics of International Security. Alle opleidingen zijn internationaal geaccrediteerd.