Contact

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Bezoekadres 
Hoofdgebouw VU
kamer 2E-72
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

T 020 59 86805
E secretariaat.bop.fsw@vu.nl 
(studenten: zie onder)

Afdelingssecretariaat

Het secretariaat van Bestuurswetenschap en Politicologie bestaat uit:

IJbema  
Aniek IJbema
Tettelaar 
Els Tettelaar


Informatie voor studenten 
Zittende studenten vinden informatie over onderwijs op VUnet. Als VUnet onvoldoende antwoord biedt, kan de Centrale Studentenbalie in het VU-hoofdgebouw geraadpleegd worden: studentenbalie@vu.nl, 020 5985020. Aanstaande studenten kunnen contact opnemen met de voorlichtingsafdeling van FSW.

Stage aanbieden
Organisaties die een stage willen aanbieden kunnen dit doen via dit formulier.