Contact

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Bezoekadres 
Hoofdgebouw VU
kamer 2E-72
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

T 020 59 86805
E secretariaat.bop.fsw@vu.nl 


Afdelingssecretariaat

Het secretariaat van Bestuurswetenschap en Politicologie bestaat uit:

IJbema  
Aniek IJbema
Tettelaar 
Els Tettelaar


Stage aanbieden

Organisaties die een stage willen aanbieden kunnen dit doen via dit formulier.

Informatie voor studenten 
Zittende studenten vinden informatie over onderwijs op VUnet. Als VUnet onvoldoende antwoord biedt, kan de Centrale Studentenbalie in het VU-hoofdgebouw geraadpleegd worden: studentenbalie@vu.nl, 020 5985020. Aanstaande studenten kunnen contact opnemen met de voorlichtingsafdeling van FSW.