FSW Studentenraad

Wat is de FSR?

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan van de ongeveer drieduizend studenten die onderwijs genieten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). De FSR is democratisch verkozen en daarmee een belangrijk orgaan om de stem van de van de studenten door te laten klinken tot in de vergaderzalen met o.a. het Faculteitsbestuur. De FSR kan door haar rechten, zoals instemmings- en adviesrecht het beleid beïnvloeden dat op de faculteit wordt gevoerd. Zowel onderwijsinhoudelijke zaken, de wijze van tentamineren en praktische zaken, zoals de beschikbaarheid van onderwijsvoorzieningen staan op het aandachtslijstje van de FSR. 

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren moet de FSR samenwerken met andere betrokken partijen, zoals het Faculteitsbestuur of Onderdeelcommissie (afvaardiging van docenten).

Wie zitten er in de FSR?

  • Voorzitter: Demi Leakat (derdejaars Politicologie).
  • Vice-voorzitter: Julia van den Heuvel (derdejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap).
  • Secretaris-Penningmeester: Kata Rakić (tweedejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap).
  • Projectcoördinator: Puck Boer (tweedejaars Sociologie).
  • Onderzoeks-& Internationalisering coördinator: Sozjaar Sirini (tweedejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap).
  • Onderwijscoördinator Bachelor: Ihsane Akka.
    (tweedejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap).
  • Onderwijscoördinator Master: Levent Soysal (derdejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap). 


fsr_fsw

Boven van links naar rechts: Demi Leakat, Julia van den Heuvel, Kata Rakić, Levent Soysal
Onder van links naar rechts: Ihsane Akka, Sozjaar Sirini, Puck Boer

Beleidsplan & Policy Plan

Ben jij benieuwd waar de FSR zich dit jaar voor inzet? Lees ons Beleidsplan & Policy plan.

Contact en bereikbaarheid

De FSR is de stem van de student. Ben jij student aan de FSW? Kom dan in beweging!
Heb je klachten, vragen of ideeën? Of ben je gewoon benieuwd naar wat er gaande is binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen? Kom eens bij ons langs of stuur een mailtje!

Kamer FSR: HG 1A-62
Email: fsr.fsw@vu.nl
Canvas: Facultaire Studentenraad Sociale Wetenschappen
Facebook: http://facebook.com.fsw.studentenraad