FSW Studentenraad

Wat is de FSR?

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan van de ongeveer drieduizend studenten die onderwijs genieten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). De FSR is democratisch verkozen en daarmee een belangrijk orgaan om de stem van de van de studenten door te laten klinken tot in de vergaderzalen met o.a. het Faculteitsbestuur. De FSR kan door haar rechten, zoals instemmings- en adviesrecht het beleid beïnvloeden dat op de faculteit wordt gevoerd. Zowel onderwijsinhoudelijke zaken, de wijze van tentamineren en praktische zaken, zoals de beschikbaarheid van onderwijsvoorzieningen staan op het aandachtslijstje van de FSR.

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren moet de FSR samenwerken met andere betrokken partijen, zoals het Faculteitsbestuur of Onderdeelcommissie (afvaardiging van docenten).

Wie zitten er in de FSR?

  • Voorzitter: Kata Rakic (Bestuurs- & Organisatiewetenschap)
  • Vice-voorzitter-Secretaris: Loes Mik (Master Bestuurskunde)
  • Penningmeester-Onderzoekscoördinator: Thomas Mojet (Politicologie en Economie)
  • Internationalisering-onderwijscoördinator Bachelor: Boyd Pander (Politicologie)   
  • Onderwijscoördinator Master: Sanne Veeneman (Master Bestuurskunde)  
  • Project-communicatiecoördinator: Ward Coenen (Bestuurs- & Organisatiewetenschap)

FSR 2019-2020
Van links naar rechts: Kata Rakic, Loes Mik, Thomas Mojet, Boyd Pander, Sanne Veeneman, Ward Coenen

Beleidsplan & Policy Plan

Ben jij benieuwd waar de FSR zich dit jaar voor inzet? Lees ons Beleidsplan.

Contact en bereikbaarheid

De FSR is de stem van de student. Ben jij student aan de FSW? Kom dan in beweging!
Heb je klachten, vragen of ideeën? Of ben je gewoon benieuwd naar wat er gaande is binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen? Kom eens bij ons langs of stuur een mailtje!

Kamer FSR: HG 1A-62
Email: fsr.fsw@vu.nl
Canvas: Facultaire Studentenraad Sociale Wetenschappen
Instagram: @vu_fsrfsw
Facebook: facebook.com.fsw.studentenraad