Feiten en cijfers

Studenten 2015-2016

  • In 2015-2016 studeerden er 1505 bachelorstudenten, 364 premasterstudenten en 1030 masterstudenten aan de faculteit.

Onderzoekers en onderzoeksresultaten 2014

  • 168 onderzoekers (hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten en overig wetenschappelijk personeel);
  • >100 promovendi;
  • 369 wetenschappelijke publicaties;
  • 68 vakpublicaties;
  • 21 promoties.