Drs. R.A. Kloppenburg (Rob)

+31 20 59 86850
2a-50
r.a.kloppenburg@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( onderz bureau )
beleidsmedewerker onderzoek

Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag

Belangrijkste werkzaamheden

  • Ondersteunen en adviseren van portefeuillehouder onderzoek en hoofd onderzoeksbureau
  • Ambtelijk secretaris facultaire Wetenschapscommissie, de Ethische Commissie (EC) en het facultair overleg onderzoeksmanagers (FOZ)
  • Facultair beheer PURE en coördinatie registratie input en output onderzoek
  • Coördinatie samenstelling zelfstudies ten behoeve van interne onderzoeksevaluaties en externe onderzoeksvisitaties
  • Organiseren van facultaire ondersteuningstrajecten NWO VI en ERC aanvragen