Onderwijsinstituut

De portefeuillehouder onderwijs heeft als lid van het faculteitsbestuur de verantwoordelijkheid voor het FSW-onderwijsinstituut. De dagelijkse leiding is in handen van de onderwijsdirecteur. In het onderwijsinstituut zijn alle bachelor- en masteropleidingen ondergebracht. Iedere opleiding heeft een opleidingsdirecteur. De premasterprogramma’s vallen onder de masteropleidingsdirecteuren. De minorprogramma’s vallen onder de bacheloropleidingsdirecteuren. Elke opleidingsdirecteur wordt bijgestaan door een opleidingscoördinator. Het hoofd onderwijsbureau en de onderwijsdirecteur ondersteunen de portefeuillehouder onderwijs.

De portefeuillehouder onderwijs, de onderwijsdirecteur en het hoofd onderwijsbureau voeren wekelijks werkoverleg, genaamd ‘de Delta’. Eens per maand overlegt de Delta in ‘de vierhoek’ met de directeur bedrijfsvoering en in het Bachelor- en MasterDirecteurenOverleg (BMDO) met de opleidingsdirecteuren. De onderwijsdirecteur en het hoofd onderwijsbureau voeren daarnaast maandelijks overleg met de opleidingscoördinatoren in het OPleidingsCoördinatorenOverleg (OPCO).

  • Portefeuillehouder onderwijs: prof. dr. Peter Kerkhof
  • Onderwijsdirecteur: dr. C. C. Vink 
  • Hoofd onderwijsbureau: drs. Karin Bijker.

Overzicht opleidingsdirecteuren en opleidingscoördinatoren

 

Opleiding
BSc Bestuurs- en organisatiewetenschap
Opleidingsdirecteur: dr. Duco Bannink
Opleidingscoördinator: dr. Jaap Timmer en dr. Christine Teelken
BSc Communicatiewetenschap
Opleidingsdirecteur: dr. Wouter van Atteveldt 
Opleidingscoördinator: dr. Anita van Hoof
BSc Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Opleidingsdirecteur: dr. Ellen Bal
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijperempty
BSc Politicologie
Opleidingsdirecteur: dr. Nana de Graaff
Opleidingscoördinator: Rein Koetsierempty
BSc Sociologie
Opleidingsdirecteur: dr. Erik van Ingen
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijper     
MSc Beleid, communicatie en organisatie
Opleidingsdirecteur: dr. Sierk Ybema
Opleidingscoördinator: dr. Maria Dijkstra
MSc BestuurskundeOpleidingsdirecteur: dr. Duco Bannink
Opleidingscoördinator: dr. Jaap Timmer
MSc CommunicatiewetenschapOpleidingsdirecteur: dr. Wouter van Atteveldt 
Opleidingscoördinator: dr. Anita van Hoof
MSc Culture, Organization and ManagementOpleidingsdirecteur: dr. Sierk Ybema
Opleidingscoördinator: dr. Henk Koerten
MSc Political Science
Opleidingsdirecteur: dr. Nana de Graaff
Opleidingscoördinator: Rein Koetsier
MSc Social and Cultural AnthropologyOpleidingsdirecteur: dr. Ellen Bal
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijper
MSc Societal Resilience (Research Master)
Opleidingsdirecteur: prof. dr. René Bekkers 
Opleidingscoördinator: dr. ir. Tijs van den Broek
MSc SociologieOpleidingsdirecteur: dr. Erik van Ingen
Opleidingscoördinator: drs. Boris Slijper