Dienst Financiën

De dienst Financiën ondersteunt de Faculteit der Sociale Wetenschappen bij het beheer van de financiële middelen.

De financiële administratie (waaronder debiteuren en crediteuren) wordt gevoerd door het Financieel Service Centrum:

Voor insturen digitale (pdf) facturen: emptyinvoice@vu.nl

Voor alle vragen en verzoeken op financieel administratief gebied: servicedesk.fsc@vu.nl 

Het financieel beheren (begroten en rapporteren) van extern gefinancierde (subsidie)projecten wordt uitgevoerd door projectcontrol: projectcontrol.fsw@vu.nl.

Het financieel beheren (begroten en rapporten) van reguliere exploitatie en interne projecten wordt uitgevoerd door business control: controller.fsw@vu.nl.