Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur bestaat uit vijf leden: de decaan en voorzitter van het faculteitsbestuur, de portefeuillehouders onderwijs en onderzoek en de directeur bedrijfsvoering. De laatste heeft tevens de leiding over het faculteitsbureau. Aan het bestuur is een student als adviserend lid toegevoegd.

De samenstelling van het faculteitsbestuur:

Prof. dr. K.I. van Oudenhoven - van der ZeeDecaan
P. Erne (t\m 31-12-2020)
Dr. S. Duarte Oliveira (per 01-01-2021)
Directeur Bedrijfsvoering
Prof. dr. Peter Kerkhof
Portefeuille onderwijs en vicedecaan
Prof. dr. J. van Stekelenburg
Portefeuille onderzoek
Thomas MojetAdviserend studentlid


Tot de taken en bevoegdheden van het faculteitsbestuur horen onder meer:

  • De organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. 
  • Het toezicht houden op de uitvoering van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de onderzoekprogramma's. Hierover kan het bestuur richtlijnen geven aan de afdelingen. 
  • Het instellen van de examencommissie en het benoemen van de leden daarvan.

Ondersteuning

Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat.

Bezoekadres:
De Boelelaan 1081
1081 HV, Amsterdam
kamer 2A-51

Postadres:
Faculteit der Sociale Wetenschappen
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Medewerkers bestuurssecretariaat
Heleen van Antwerpen
Mieke Noordam
Anne-Martien de Kleijne

T 020-59 86 888
E bestuurssecretariaat.fsw@vu.nl

Studenten met vragen over onderwijs (inschrijving, cijferregistratie, etc.) worden verzocht NIET het bestuurssecretariaat te bellen, maar de centrale studentenbalie.