Mentoraat

De werkgroep Vrouwelijk Talent verleent haar medewerking aan een mentorproject, het Drieluik Vrouwelijk Leiderschap, van het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling van de VU. In dit project worden ervaren hoogleraren gekoppeld aan talentvolle postdoc’s, UD’s of UHD's die nog bezig zijn hun weg te vinden in de wetenschappelijke wereld.

Het is de bedoeling dat de mentees door het voeren van gesprekken meer inzicht krijgen in vragen als:

  • Hoe vergroot je je zichtbaarheid binnen en buiten de faculteit? Hoe kun je zelf meer sturing geven aan het verloop van je loopbaan?
  • Hoe verwerf je externe onderzoeksfinanciering?

Mentor en mentee komen bij voorkeur uit verschillende faculteiten. De afdelingshoofden dragen talentvolle vrouwelijke wetenschappers voor. De werkgroep Vrouwelijk Talent kiest uit deze voordrachten vijf mentees.