Jenny Gierveld Fellowship 2011-2013

Karin Lasthuizen en Barbara Vis zijn in 2011 benoemd tot de eerste Jenny Gierveld Fellows. Zij hebben een tweejarige aanstelling als UHD gekregen, zodat ze zich beter kunnen profileren op onderwijs en onderzoek. De afdelingen hadden zeven talentvolle wetenschappers voorgedragen.

Karin LasthuizenKarin Lasthuizen (afdeling Bestuurswetenschappen), gepromoveerd in 2008
Karin onderscheidt zich door bijzondere inspanningen op het gebied van het onderwijs. Zoals de evaluaties uitwijzen waarderen studenten Karin als bekwame en toegewijde docent. Mastertheses onder haar begeleiding hebben prijzen behaald. Op onderzoeksvlak profileert Karin zich door het binnenhalen van derde geldstroomprojecten en publicaties in hooggenoteerde tijdschriften. Als lid van het managementteam van haar afdeling heeft zij zich geprofileerd als betrokken en inspirerende bestuurder.
Barbara VisBarbara Vis (afdeling Politicologie), gepromoveerd in 2008 (cum laude)
Barbara heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende track record opgebouwd. Haar onderzoeksprestaties spreken tot de verbeelding. In het jaar waarin ze binnen de gestelde termijn van vier jaar haar proefschrift afrondde, haalde ze een VENI-beurs binnen en slechts een jaar later ontving zij de onderzoeksprijs van de faculteit. Haar publicatielijst onderscheidt zich door een groot aantal publicaties in internationale  peer-reviewed tijdschriften en bij prestigieuze uitgevers. Zichtbaar in nationale en internationale academische gremia mag Barbara terecht aanstormend talent heten.

Overige genomineerden

  • Ellen Bal (Sociale en culturele antropologie), gepromoveerd in 2000
  • Ida Sabelis (Organisatiewetenschappen), gepromoveerd in 2002
  • Jacquelien van Stekelenburg (Sociologie), gepromoveerd in 2006 (cum laude)
  • Sonja Utz (Communicatiewetenschap), gepromoveerd in 1999 (summa cum laude)
  • Ingrid Wakkee (Organisatiewetenschappen), gepromoveerd in 2004