Introductie in de filantropiewetenschap

De module Introductie in de filantropiewetenschap biedt u een inleiding in de wetenschappelijke wereld van de filantropie en vormt de basis voor de verdere modules in de postacademische opleiding Filantropie. Onderwerpen, begrippen en theorieën uit deze module komen van pas in de andere modules.

De module begint met een introductie van het domein van de filantropie. Wat is filantropie? Waarom geven mensen? Hoe past filantropie in de welvaartsstaat of participatiesamenleving? Welke oorsprong kent filantropie in onze samenleving? Diverse theorieën geven verschillende verklaringen voor het ontstaan van filantropie. Er is aandacht voor onderzoek en theorievorming over de inzet van burgers, non-profit-organisaties en het bedrijfsleven in het tot stand brengen van collectieve doelen. Tijdens interactieve colleges worden deze met u besproken.

Ook gaan we in op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de filantropische sector en de specifieke eigenschappen van particulier initiatief. Aan de orde komt ook het verband tussen filantropie en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat richting een ‘civil society’ of ‘participatiesamenleving’. Welke rol past filantropie in het speelveld van markt, overheid en maatschappij? U sluit de module af met een schriftelijk tentamen.

Resultaat

Na het succesvol afronden van deze module kunt u:
•    uitleggen wat de relevantie is van filantropie en de filantropische sector;
•    filantropie plaatsen in de huidige en historische politieke en economische ontwikkelingen;
•    wetenschappelijke verklaringen geven voor filantropie als verschijnsel in de samenleving.

Literatuur

•    Schuyt, Th. N. M. (2012). Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap. De Graaff. Utrecht.
•    Bekkers, R.H.F.P., Gouwenberg, B.M. en Schuyt, Th. N.M.  (red.) (2017). Geven in Nederland 2017. Lenthe. Amsterdam.

Gratis 2 kennismakingscolleges

Goede doelen organisaties worden steeds professioneler. Wetenschappelijk onderzoek vormt een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen en professionaliseren van een beroepsgroep. Binnen de filantropische sector is dat niet anders. Sector specifieke kennis en kunde worden daarom steeds belangrijker. Het Centrum voor Filantropische studies biedt gratis introductiecolleges ‘Inleiding in de Filantropiewetenschap’, op 9 en 16 januari 2018 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. ‘Inleiding in de Filantropiewetenschap’ is de eerste module van de Post Academische Opleiding ‘Filantropie’.

In deze introductiecolleges zal worden ingegaan op de uitdagingen waar u binnen de filantropische sector mee te maken heeft, zoals vertrouwen in – en tussen – filantropische organisaties. Naast goede werving vragen ook een veranderende juridische en financiële context om meer aandacht. Ook partnerschappen en effectiviteit (impact) van goede doelen organisaties komen aan bod in deze leergang.

Met academische onderbouwing en verdieping kunt u aan de slag met de vraagstukken waar u binnen uw organisatie voor wordt gesteld. U besluit na afloop van deze twee bijeenkomsten of u de volledige module of leergang wenst te volgen.

Schrijf u in voor de kennismakingscolleges

Gratis masterclass op 3 oktober 2017

Maak kennis met de filantropie en de opleiding in onze gratis masterclass Filantropie!
Op dinsdag 3 oktober 2017 nemen prof. dr. René Bekkers en prof. dr. Theo Schuyt u mee langs de uitdagingen waar u als (toekomstig) professional binnen de filantropische sector mee te maken heeft. Meer informatie. Inschrijven

Relevante Links

Praktische informatie

Kosten€1.500,- inclusief studiemateriaal
Duur8 bijeenkomsten van 2 uur
Startdatum9 januari 2018
Meer informatieContact en algemene InformatieBROCHURE         INSCHRIJVEN