Introductie in de filantropiewetenschap

De module Introductie in de filantropiewetenschap biedt u een inleiding in de wetenschappelijke wereld van de filantropie en vormt de basis voor de verdere modules in de postacademische opleiding Filantropie. Onderwerpen, begrippen en theorieën uit deze module komen van pas in de andere modules.

De module begint met een introductie van het domein van de filantropie. Wat is filantropie? Waarom geven mensen? Hoe past filantropie in de welvaartsstaat of participatiesamenleving? Welke oorsprong kent filantropie in onze samenleving? Diverse theorieën geven verschillende verklaringen voor het ontstaan van filantropie. Er is aandacht voor onderzoek en theorievorming over de inzet van burgers, non-profit-organisaties en het bedrijfsleven in het tot stand brengen van collectieve doelen. Tijdens interactieve colleges worden deze met u besproken.

Ook gaan we in op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de filantropische sector en de specifieke eigenschappen van particulier initiatief. Aan de orde komt ook het verband tussen filantropie en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat richting een ‘civil society’ of ‘participatiesamenleving’. Welke rol past filantropie in het speelveld van markt, overheid en maatschappij? U sluit de module af met een schriftelijk tentamen.

Resultaat

Na het succesvol afronden van deze module kunt u:
•    uitleggen wat de relevantie is van filantropie en de filantropische sector;
•    filantropie plaatsen in de huidige en historische politieke en economische ontwikkelingen;
•    wetenschappelijke verklaringen geven voor filantropie als verschijnsel in de samenleving.

Literatuur

•    Schuyt, Th. N. M. (2012). Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap. De Graaff. Utrecht.
•    Bekkers, R.H.F.P., Gouwenberg, B.M. en Schuyt, Th. N.M.  (red.) (2017). Geven in Nederland 2017. Lenthe. Amsterdam.

Relevante Links

Praktische informatie

Kosten€1.500,- inclusief studiemateriaal
Duur8 bijeenkomsten van 2 uur, 19.00-21.00 uur
Data7, 14, 21, 28 januari, 3, 11, 25 februari en 3 maart 2020
Meer informatieContact en algemene Informatie


BROCHURE    INSCHRIJVEN

Cursus introductie in de filantropiewetenschap

Welke rol speelt filantropie in de samenleving van vandaag? Waarom geven mensen? Hoe verhouden sociaal ondernemerschap en filantropie zich tot elkaar? Op dinsdagavond 7 en 14 januari organiseert het centrum van Filantropische Studies introductiecolleges Filantropie. De introductiecolleges zijn onderdeel van de opleiding Filantropie en geheel gratis en vrijblijvend te volgen. Bekijk hier de flyer voor meer informatie.

Klik hier om u aan te melden.