Opleiding Filantropie

Filantropie

Wetenschap als bouwsteen voor de toekomst van goed doen

Filantropie staat voor particuliere bijdragen aan maatschappelijke doelen. Individuen, bedrijven en fondsen geven tijd, geld en expertise aan maatschappelijke organisaties. Filantropie staat steeds meer in de belangstelling. Enerzijds omdat de overheid niet langer vanzelfsprekend maatschappelijke doelen steunt, anderzijds omdat steeds meer organisaties en particulieren zich bezig houden met het onderwerp.

De postacademische opleiding Filantropie is gericht op professionals binnen of gerelateerd aan de filantropische sector en is de opleiding voor iedereen die interesse heeft in een verdieping en verbreding van zijn of haar filantropische werkveld. Van fondsenwerver of fondsbeheerder, tot beleidsmedewerker in de publieke sector en van instituten en charitas bankier tot directeur van een vermogensfonds; allen profiteren van meer kennis over de filantropische sector.

De leergang is academisch van karakter en heeft aandacht voor de toepassing in de praktijk. Wetenschap stelt je in staat uw kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat je in staat bent kritisch te reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein. De leergang richt zich daarnaast op het toepassen van wetenschappelijke kennis in voor uw werkpraktijk.

Door de interactieve en kleinschalige opzet zorgt de interactie met uw gemotiveerde medecursisten voor een geïnteresseerd klankbord voor uw vraagstukken. Het alumninetwerk (CIRCLE) geeft je toegang tot uitgebreid netwerk van andere professionals die werkzaam zijn in de filantropische sector.

Deelnemers aan de eerdere jaargangen van de opleiding Filantropie zijn professionals uit fondsenwervende en dienstverlenende instellingen en bedrijven in Nederland. Ook non-profitorganisaties als onderwijs- en zorginstellingen (her)ontdekken het belang van filantropie en beleidsmakers zoeken naar verbindingen tussen en met particuliere organisaties. Professionals uit de non-profit- en publieke sector nemen daarom steeds vaker deel.

Meer dan 400 cursisten volgden één of meerdere modules in deze postacademische opleiding. De opleiding is dan ook de langst lopende opleiding op het gebied van filantropie in Nederland en de enige opleiding in Europa op het terrein van de filantropiewetenschap die een programma biedt waarin diverse aspecten van de filantropiewetenschap worden behandeld.

Programma opleiding Filantropie

De opleiding Filantropie bestaat uit vijf modules en behandelt een omvattend spectrum van invalshoeken. Je kunt de modules spreiden over meerdere jaren en de modules zijn ook afzonderlijk te volgen.

Cursus
Startdatum
»» Introductie in de Filantropiewetenschap
begin januari 2022
»» Management en marketing van maatschappelijke organisaties
9 maart 2021
»» Filantropie en recht    
18 mei 2021
»» Financieel management bij filantropische organisaties
31 augustus 2021
»» Evalueren en impact in de filantropische sector
2 november 2021

Praktische informatie

Kosten
€1.500,- per module
Locatie        Online of fysiek indien mogelijk
Kortingsmogelijkheden 
- Deelnemers die zich direct voor de gehele opleiding inschrijven ontvangen 5% korting per module.
- Bedrijven en instellingen die minimaal vijf medewerkers inschrijven voor een module of opleiding ontvangen 20% korting.
- ANBI-medewerkers krijgen 10% korting per cursus en 15% op de totale opleidingskosten bij inschrijven voor de gehele opleiding Filantropie.
- Getalenteerde kandidaten voor wie de kosten te hoog zijn kunnen een aanvraag voor het studiefonds doen. Vanuit het studiefonds wordt maximaal 50% van de kosten vergoed. Het studiefonds is bedoeld voor cursisten die de opleiding op persoonlijke titel volgen en geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding van hun werkgever. Geïnteresseerden kunnen voor aanvraag voor het studiefonds kunnen contact opnemen via cfs@vu.nl
Duur
Elke module beslaat 8 (dinsdag)avonden, van 19.00-21.00 uur
Meer informatie
Contact en algemene informatie
Aanmelden    
Inschrijfformulier

Gratis masterclasses

De masterclass Filantropie biedt op een laagdrempelige manier een overzicht van de actuele onderwerpen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van de filantropie: een snelkookpan van onderwerpen die relevant en uitdagend zijn binnen de filantropische sector.

De masterclass Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van filantropische fondsen en iedereen die overweegt om in de toekomst hierin zitting te nemen.