Gratis Online Masterclasses Filantropie

Laagdrempelig en actueel

Wat kunnen we leren van eerdere crisis? Welke rol speelt vertrouwen in het geven aan goede doelen? Hoe kunnen filantropische fondsen op een effectieve wijze samenwerken met de overheid en met elkaar? Filantropie is steeds zichtbaarder in de maatschappij en wordt steeds belangrijker nu de overheid niet langer alles meer kan financieren. In deze online masterclasses hoort u wat dit betekent voor uw werk als (toekomstig) professional binnen en voor de filantropische sector. 

Programma
In de gratis masterclasses Filantropie beantwoorden prof. dr. René Bekkers en prof. dr. Theo Schuyt van het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam deze vragen. Zij nemen u op een laagdrempelige manier mee langs de uitdagingen waar u als (toekomstig) professional binnen de filantropische sector mee te maken heeft. 

Onderwerpen die tijdens de masterclasses aan de orde komen zijn:
- Trends in geefgedrag
- Vertrouwen in goede doelen
- Samenwerken
- Professionalisering
- Nederland in internationaal perspectief
- Nieuwe vormen van filantropie (venture philanthropy, crowdfunding)
- Nalatenschappen in de gouden eeuw van de filantropie
- Maatschappelijke betekenis van filantropie

Daarnaast is er aandacht voor de meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek naar filantropie.

Leergang Filantropie
De thema's en wetenschappelijke inzichten die aan bod komen tijdens de masterclass zijn ontleend aan de leergang Filantropie, die in januari 2021 weer start aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De masterclass biedt u een
inkijk in deze opleiding. Het doel van de opleiding is om uw kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat u in staat bent kritisch te reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein. 

Praktische informatie en aanmelden

Data en tijd: oktober 2021, 19.30-20.30 uur
Locatie: online via Zoom

Deelname aan de masterclass Filantropie is geheel gratis en vrijblijvend.

INSCHRIJVEN