Filantropie en recht

Bestuurdersaansprakelijkheid, Geefwet en de gevolgen van de ANBI-status. Tijdens de module Filantropie en recht kom je in aanraking met uiteenlopende juridische deskundigen op deze terreinen. De docenten brengen je tijdens hoorcolleges juridische vakkennis bij, speciaal gericht op goede doelen, en stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.

Aan de orde komen onder meer: stichtingen- en verenigingenrecht, belastingrecht voor goede doelen, de ANBI-status, recht rondom subsidies, bestuursmodellen voor filantropische organisaties, recht rondom nalatenschappen en geven aan goede doelen. Daarnaast komen actuele fiscale aspecten van de filantropie. Wanneer mag je als goed doel een erfenis volledig houden? Hoe zit het met de belastingaangifte bij een nalatenschap als ANBI? Ook komt de Geefwet aan bod. De cursus is interactief en er is ruim gelegenheid voor vragen vanuit de deelnemers. Je sluit de module af met een openboektentamen.

Resultaten

Na succesvol afronden van deze module kun je:
•    de relevantie van de Geefwet, ANBI-status en andere wetgeving rondom goede doelen en maatschappelijke organisaties en het geven aan goede doelen benoemen, interpreteren en toepassen;
•    begrijpen welke belastingwetgeving van toepassing is op goede doelen.   

Literatuur

In deze module wordt gebruik gemaakt van de actuele wetteksten op dit terrein, aangevuld met aanvullende relevante artikelen.

Praktische informatie

Kosten€1.500,- inclusief studiemateriaal
Duur8 bijeenkomsten van 2 uur
Data18, 25 mei, 1, 8, 15, 22, 29 juni en 6 juli 2021
Aanmelden
empty
Inschrijfformulier
Meer informatieContact en Algemene Informatie

Relevante links