Evalueren en impact in de filantropische sector

Inhoud opleidingsmodule

Monitoring. Als je werkt bij een organisatie, die gefinancierd wordt vanuit filantropische middelen, moet je verantwoording kunnen afleggen over projecten. Fondsen en geldschieters willen meer dan vroeger inzicht in de door hen gefinancierde projecten. Maar je wilt ook zelf weten wat het resultaat is van je organisatie en je eigen inspanningen. Tijdens deze module leer je hoe je op een systematische manier projecten en doelen ervan kunt omschrijven en waarom een project bijdraagt aan het bereiken van die doelen. Dit gebeurt mede aan de hand van de theory of change.

Programma- en projectevaluatie. Daarnaast wordt in deze module aandacht besteed aan het opzetten van het evaluatieproces: hoe kun je de maatschappelijke impact (het gewenste doel) van projecten evalueren en aantoonbaar maken? Dat is belangrijk naar donateurs of geldschieters. Welke mogelijkheden om te evalueren zijn beschikbaar en wat is dan voor uw project het meest geschikt? Welke problemen zijn te verwachten en hoe pak je die aan?

Effectmeting. Tenslotte staan we stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het meten van het gewenste maatschappelijke resultaat. Hebben de projecten en activiteiten van uw organisatie bijgedragen aan het dichterbij brengen van de gewenste doelen? Hoe beschrijf je dat? Wat is de invloed van de projecten en de activiteiten van uw organisatie op de langere termijn?

Eigen opdracht. Tijdens de module wordt gewerkt aan een eigen opdracht die aan het eind wordt afgesloten met een paper. Daarmee oefen je in het formuleren van de verantwoording en de resultaten bij filantropische projecten.

Resultaten

De module is praktijkgericht. Na het succesvol afronden van deze module kun je:
•    op basis van een theory of change bepalen hoe effectief uw organisatie werkt aan het realiseren van haar haar missie en kun je dat aan derden goed beschrijven
•    adviseren over de effectieve evaluatie van projecten binnen filantropische organisaties
•    beredeneren hoe de impact van de projecten en de activiteiten van je organisatie zo goed mogelijk beschreven kan worden.

Uw profiel

De gehele opleiding en dus ook deze module is bedoeld voor een ieder die beroepsmatig te maken heeft met evaluatie en impactvraagstukken rondom interventies met een maatschappelijk doel. Professionals die werkzaam zijn binnen de filantropische sector en deskundiger willen worden. Zich veiliger willen voelen bij het formuleren van doelstellingen, het opzetten van acties, het meten van effect en bij het afleggen van verantwoording. Dat gaat van fondsenwerver of fondsbeheerder tot beleidsmedewerker bij een gemeente. In de module wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten en wetenschappelijk onderzoek maar vergt geen wetenschappelijke vooropleiding. De afgelopen jaren volgden meer dan 400 cursisten één of meerdere modules van deze opleiding. De module Evalueren en impact in de filantropische sector is in de afgelopen jaren door de deelnemers zeer positief geëvalueerd.

Praktische informatie

Kosten€1.500,- Inclusief studiemateriaal
Duur- 8 bijeenkomsten van 2 uur
- 2 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst
- uitwerking eigen paper vergt ongeveer 10 uur
Data
2, 9, 16, 23, 30 november, 7, 14, 21 december 2021
Meer informatieContact en Algemene Informatie
Inschrijven    Inschrijfformulier

Relevante links