Financieel management bij filantropische organisaties

Elke maatschappelijke organisatie is afhankelijk van inkomsten. Deze inkomsten kunnen worden verkregen door middel van fondsenwerving of het werven van subsidies bij vermogensfondsen of overheden. Ook houden steeds meer organisaties zich bezig met investeringen met een maatschappelijk rendement. Welke kansen en risico’s liggen er bij de diverse inkomstenbronnen?

Vervolgens moeten deze inkomsten op een nette manier worden beheerd en besteed. Dit alles moet op een overzichtelijke en goede manier worden vastgelegd. Governance is hierbij een sleutelbegrip. In deze module wordt er gekeken naar de inkomsten van maatschappelijke organisaties, het beheer van de financiën en de besteding van de middelen. Waar komt het geld vandaan, wat doet het geld binnen de organisatie en hoe verlaat het de organisatie? Welke kansen liggen er in sociaal ondernemerschap, venture philanthropy en missie gerelateerd investeren?

Daarnaast is er aandacht voor risicobeheer: welke interne en externe risico’s brengen verschillende inkomstenbronnen voor goede doelen en andere filantropische organisaties met zich mee? Hoe kan, met nadruk op de doelstelling van de organisatie, vorm worden gegeven aan het vermogen van de organisatie? In de module proberen we antwoord te geven op deze en uw eigen vragen rondom het financieel management bij een filantropische organisatie.

Resultaten

Na het succesvol afronden van deze module kun je:
•   een inschatting maken van de kansen en risico’s met betrekking tot het werven, beheren en besteden van financiële middelen bij filantropische organisaties;
•   uitleggen hoe de financiële middelenstromen binnen filantropische organisaties op een transparante wijze kunnen worden vastgelegd;
•   een overwogen advies geven aan filantropische organisaties met betrekking tot hun vermogensbeheer en als aanspreekpunt fungeren in een overleg met je vermogensbeheerder.

Literatuur

In deze module wordt gebruik gemaakt van een reader, bestaande uit diverse publicaties.

Praktische informatie en inschrijven

Kosten€1.500,- inclusief studiemateriaal
Duur8 bijeenkomsten van 2 uur
Data31 augustus, 7, 14, 21, 28 september, 5, 12, 26 oktober 2021
Inschrijven
Inschrijfformulier
Meer informatieContact en Algemene Informatie

Relevante links