Verandermanagement

verandermanagementOrganisatieveranderingen en interventies starten vaak vanuit de klassieke opvatting dat de organisatie een stuurbare machine is. Veel verandertrajecten zijn onsuccesvol omdat ze de menselijke kant ervan negeren. Succesvol verandermanagement vereist focus op het gedrag van en de interactie tussen mensen. In deze opleidingsmodule staat centraal hoe mensen omgaan met veranderingsprocessen en hoe ze daarin zelf effectiever kunnen opereren. De deelnemers leren veranderingsprocessen beter te analyseren en beter te sturen en er als leidinggevende/medewerker effectief aan bij te dragen. Eerdere versies van deze opleidingsmodule werden zeer goed geëvalueerd.

Inhoud opleidingsmodule

U leert om op academisch niveau veranderingsprocessen en interventies binnen organisaties te begrijpen en om aan de hand van eigen presentaties, casusbesprekingen en praktijkoefeningen kritisch en constructief te kijken naar vraagstukken van verandermanagement. Tijdens de opleidingsmodule werkt u aan een eigen opdracht. Door inzicht in het menselijk gedrag van anderen en van jezelf vergroot deze opleidingsmodule de eigen handelings- en interventiemogelijkheden bij veranderingstrajecten.

Resultaat

Bij het succesvol afronden van deze module:
•    Kunt u complexe veranderingsprojecten analyseren en beoordelen
•    Heeft u inzicht in hoe interventies het gedrag, de houding en de vaardigheden van medewerkers én uzelf beïnvloeden en hoe u die kunt benutten voor constructief handelen
•    Heeft u zicht op uw eigen stijl en voorkeur van handelen bij veranderingstrajecten
•    Heeft u inzicht in de meest actuele academische kennis op het gebied van verandermanagement en strategie.

Docenten

De docenten zijn toonaangevende specialisten op het gebied van verandermanagement in het bijzonder van cultuurverandering, organisatieontwikkeling en strategie binnen publieke en private organisaties. Zij zijn bekend met de academische achtergronden én de praktijk van verandermanagement en kunnen uit een rijke schat van concrete ervaringen putten.

Prof. dr. Marcel Veenswijk is hoogleraar management van cultuurverandering binnen organisaties binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU en een ervaren adviseur bij en begeleider van verandertrajecten. Hij is betrokken bij communicatieadviesbureau Bureau M/V.

Dr. Antonie van Nistelrooij is universitair docent Verandermanagement aan de VU, zelfstandig consultant. Hij is kerndocent bij diverse MBA- en postacademische opleidingen Verandermanagement en mede-editor van het internationaal toonaangevende Journal of Change Management.

Uw profiel

De opleidingsmodule Verandermanagement is ontwikkeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met processen van cultuur- en organisatieverandering en daarbinnen met meer diepgang en eigen effectiviteit willen opereren. Professionals uit alle sectoren kunnen deelnemen. De deelnemers hebben een afgeronde opleiding op academisch niveau en meer dan vijf jaar werkervaring. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze basiskennis hebben van of ervaring hebben met organisatietheorie, management- en leiderschapsdisciplines en verandermanagement.

Organisaties, waarbinnen men bewust wil omgaan met de groeiende complexiteit door een meer overwogen visie op organisatieverandering, worden aangemoedigd om medewerkers naar deze opleiding te sturen. Als beter toegeruste en meer gemotiveerde professionals komen die van terug.

Praktische informatie

Kosten
€ 2.395,- inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur
6 bijeenkomsten op de vrijdagmiddagen van 13.30 - 18.30 uur
Startdatum
17 januari 2020
Aanmelden
Inschrijfformulier
ContactContact en algemene informatie
De bijeenkomsten zijn interactief waarbij steeds een nieuw centraal thema behandeld wordt. Tijdens de bijeenkomsten zijn er casusbehandelingen, praktijkoefeningen, intervisie en gezamenlijke besprekingen. De voorbereiding per bijeenkomst vergt 3-5 uur voorbereiding. Gedurende het volgen van de opleiding werken de deelnemers aan een eigen praktische opdracht, waarin deelnemers wordt gevraagd vanuit de theorie te reflecteren op de eigen werksituatie. Die opdracht vergt in het totaal ongeveer 20 – 30 uur tijdsinvestering.

Programma

Datum    
Thema

Benaderingen van strategisch-culturele verandering: kijken naar narratives binnen organisaties en het interpreteren ervan

Menselijke en organisatorische complexiteit: ze zien en ermee leren omgaan

Culturele interventie: wat kun je doen ter verandering van de bestaande cultuur

Eigen veranderkundige aannames en het effect daarvan op anderen: strategische veranderscenario’s toepassen

Veranderdynamiek en interventies: veranderpsychologie en omgaan met weerstand    

Capita Selecta: presentaties, individuele casusbesprekingen en feedback