Organiseren van veiligheid

* Dit vak wordt in 2017 aangeboden onder de naam Veiligheid en burgerschap in de master Bestuurskunde voor professionals. *

Veiligheid is een dominant thema in onze samenleving. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wat zijn de grenzen (bijvoorbeeld privacy)? Organisatie van veiligheid is een brede maatschappelijke opgave waar iedereen mee te maken heeft: openbaar bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook de burgers. Veiligheid is een zaak van gedeelde verantwoordelijkheid van veel partijen. Het organiseren van veiligheid binnen deze ingewikkelde netwerksamenleving is een lastige opgave. Hoe doe je dat? Welke keuzes maak je? Hoe organiseer en creëer je samenwerking in veiligheidsvraagstukken?

Inhoud cursus Organiseren van veiligheid

De organisatie en kwaliteit van veiligheid kan verbeterd worden door meer inhoudelijke kennis en meer inzicht in samenwerking. Denk aan vragen als: Willen we detectiepoortjes op scholen? Geeft meer blauw op straat angst of vertrouwen? Welke veiligheidsarrangementen zijn er mogelijk tussen o.a. politie, justitie, particuliere beveiligers, BOA’s, stadstoezicht, burgers, woningbouwcorporaties, GGD en GGZ? Kortom, in deze cursus leer je kritisch en constructief te kijken naar een aantal actuele vraagstukken, waaronder:

  • Veiligheid als groot maatschappelijk vraagstuk: hoe kan het dat de criminaliteit daalt, maar de inwoners van gemeenten zich steeds onveiliger voelen? Is honderd procent veiligheid mogelijk of slechts een utopie? Waarom is veiligheid überhaupt zo'n groot maatschappelijk vraagstuk?
  • Besturing van veiligheid: wat is de rol van de overheid bij de organisatie en sturing van veiligheid? Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking? Welke mogelijkheden bieden repressie en preventie? En wat betekenen de seculiere waarden van een democratische rechtsstaat? Kan veiligheidsbeleid ook doorslaan?
  • Gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid: welke positie heeft de politie ten opzichte van boa's en beveiligers? Wat zijn veiligheidsnetwerken en hoe slagvaardig zijn deze netwerken? Welke stappen kunnen worden genomen om betere arrangementen (bijvoorbeeld tussen veiligheid en zorg) te vormen?
  • Veiligheid in relatie met vertrouwen en controle: wat is de rol van burgers bij veiligheid en hoe stimuleer je burgermoed? Zorgt veiligheid enkel voor controle of kan het ook vertrouwen tussen mensen kweken? Veiligheid wordt vaak negatief ingestoken, maar is er eveneens een positieve kijk op veiligheid mogelijk?
De colleges zijn interactief met veel ruimte voor eigen inbreng vanuit de werksituatie. In de literatuur ligt het accent op sociale veiligheid, maar ook andere veiligheidsthema's (vluchtelingen of radicalisering) kunnen aan de orde komen, afhankelijk van de vraag van de deelnemers. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband met de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), van waaruit ook een gastspreker wordt uitgenodigd.

Resultaten cursus Organiseren van veiligheid

Na succesvol afronden van deze cursus heeft u:

  • kennis over wat de concepten veiligheid, controle en vertrouwen inhouden en wat hun actuele maatschappelijke betekenis is;
  • inzicht in de wetenschappelijke perspectieven en strategieën rond het besturen van veiligheidsvraagstukken;
  • handvatten om veiligheidsarrangementen en -netwerken effectiever vorm te geven;
  • geleerd kritisch te reflecteren op veiligheid en veiligheidsbeleid als sociaal ordeningsprogramma.

Programma

De cursus beslaat vier intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30u. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. De bijeenkomsten bestaan uit colleges over theoretische inzichten, presentaties waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek en discussie aan de hand van bijvoorbeeld filmfragmenten.

Datum*ThemaTijd
24 maart 2017
Wat is veiligheid en waarom is het een
brede maatschappelijke opgave?
13.30 - 18.30 uur
7 april 2017
(Lokaal) Bestuur en veiligheidsbeleid
13.30 - 18.30 uur
21 april 2017
Hoe organiseren we veiligheid binnen
de 'netwerksamenleving'?
13.30 - 18.30 uur
12 mei 2017
Betekenis van controle en
vertrouwen in veiligheid
13.30 - 18.30 uur
n.t.b.
Terugkomdag
13.30 - 18.30 uur

*Data onder voorbehoud

Docenten

De docenten zijn specialisten op het gebied van veiligheid, burgerschap, politie, sociale orde, publieke moraal en organisatie van veiligheid.

  • Prof. dr. Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Veiligheid en Burgerschap. Boutellier is tevens wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht.
  • Dr. Ronald van Steden  is universitair hoofddocent en specialist in politie, veiligheid en maatschappelijk middenveld. Van Steden werkt tevens bij de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV).

Praktische informatie

Kosten€1.995,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur4 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatum24 maart 2017
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedGedrag en Maatschappij, Veiligheid, Burgerschap
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'