Organisatiecultuur

Cultuur speelt een cruciale rol bij samenwerking, conflicten en veranderingen in organisaties. Cultuur beïnvloedt immers de kern van elke organisatie: de structuur, de identiteit, de strategie en de motivatie van managers en medewerkers. Cultuur wordt dan ook vaak aangedragen als oorzaak of als oplossing van problemen. Het is echter lastig om begrip van en grip op een ‘cultuur’ te krijgen. Dat vraagt om specifieke kennis en expertise en een andere manier van kijken. Dat is wat de module Organisatiecultuur biedt. We rafelen dit veelgebruikte, complexe begrip uiteen en laten zien hoe het toepasbaar en bruikbaar gemaakt kan worden in tal van praktijksituaties.

Programma

Met wetenschappelijke inzichten als uitgangspunt, onder andere uit de organisatieantropologie, leert u op een verfrissende manier kijken naar uw organisatie; voorbij het gangbare en sociaal wenselijke, om zo tot nieuwe inzichten en oplossingen voor uw organisatie te komen, waar de rol van de verschillende spelers nadrukkelijk aan bod komt. Aan de hand van verschillende cases en verdiepende theorie ontwikkelen we een cultureel perspectief op organisaties waarin we ook de rol van identiteit, macht en emotie meenemen. Daarbij is alle ruimte om vragen en dilemma’s uit de eigen werksituatie naar voren te brengen. Deze inzichten worden door middel van oefeningen, analyse van cases en 'etnografisch veldwerk' vertaald naar de praktijk. U sluit de module af met een analyse van een zelfgekozen casus.

Resultaten

Na succesvol afronden van deze module heeft u:

  • overzicht van- en inzicht in organisatieculturele processen;
  • vaardigheden om culturele analyse te vertalen naar handelingsalternatieven binnen uw organisatie. 

Docenten

Dr. Frans Kamsteeg is universitair hoofddocent en specialist op het gebied van cultuur, identiteit en organisatieverandering bij onderwijsinstellingen en overheden. Hij heeft in Zuid-Afrika gedoceerd en geadviseerd over (cultuur)verandering bij fusie.
Dr. Sierk Ybema is universitair hoofddocent en specialist op het gebied van processen van identiteit, cultuur en politiek bij verandering in organisaties. Hij is eveneens als hoogleraar verbonden aan de Anglia Ruskin University in Cambridge. Zijn onderzoek richt zich op samenwerkings- en veranderproblematiek, onder andere in de gezondheidszorg en bij de politie.

Uw profiel

De module is bedoeld voor professionals met minimaal vijf jaar werkervaring die behoefte hebben aan inzicht in de complexe processen die zich binnen hun organisaties afspelen. Eerdere deelnemers waren onder andere leiders, afdelingshoofden, verandermanagers, (beleids-)adviseurs, projectmanagers en programmamanagers.  

Praktische informatie

De module Organisatiecultuur beslaat zes intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30 uur. De kosten bedragen € 2.395,- inclusief studiemateriaal en maaltijden.

DatumThema
21 september 2018Organisatie-etnografie: cultuur en symboliek
28 september 2018Het machtsspel in organisaties
5 oktober 2018Identiteit en verhalen in organisaties
12 oktober 2018Onderzoek en advies: cultuur, identiteit en macht
19 oktober 2018Organisatiecultureel onderzoeken en adviseren
2 november 2018Organisatiecultureel onderzoeken en adviseren

Contact en algemene informatie

BROCHURE    BEL MIJ TERUG    INSCHRIJVEN