Organisatiecultuur

Organisatiecultuur speelt een cruciale rol bij organisatieveranderingen, beleidswijzigingen, conflicten en samenwerkingen. Cultuur beïnvloedt immers de kern van uw organisatie: de organisatiestructuur, de identiteit, strategie en motivatie van de leden. Praten en schrijven over een benodigde cultuuraanpassing is echter het makkelijke deel bij verandermanagement; de uitdaging begint bij het daadwerkelijk veranderen van de bedrijfscultuur ten behoeve van de gewenste identiteit en strategie.

Binnen organisaties en de media wordt het woord ‘organisatiecultuur’ te pas en onpas gebruikt, zowel als oorzaak als oplossing van uiteenlopende problemen. Alhoewel er vele tools en modellen op de markt zijn, blijkt cultuur nog altijd een lastig begrip te zijn. Zo bestaan er vele definities van organisatiecultuur. In de cursus Organisatiecultuur rafelen we dit veelgebruikte, complexe begrip uiteen. Met wetenschappelijke inzichten als uitgangspunt, bijvoorbeeld uit de antropologie, kunt u op een verfrissende manier leren kijken naar uw organisatie, voorbij het formele en sociaal wenselijke, om zo tot nieuwe oplossingen voor uw organisatie te komen.

Inhoud cursus Organisatiecultuur

Aan de hand van meerdere casussen en theorie wordt ingegaan op de manieren waarop je zicht krijgt op organisatiecultuur. Daarbij is ruimte om vragen en dilemma’s uit de eigen werksituatie naar voren te brengen. Deze inzichten worden uitvoerig in de praktijk gebracht door middel van oefeningen, analyse van cases en 'veldwerk'. Tijdens de laatste twee bijeenkomsten komen al deze verworven inzichten en handvatten terug in een eindopdracht: een analyse van een eigen, zelf gekozen casus, die iedere deelnemer presenteert, gevolgd door intervisie en discussie in de groep. De casus kan de eigen organisatie of afdeling betreffen, maar dat is geen verplichting.

Resultaten cursus Organisatiecultuur

Na succesvol afronden van de cursus Organisatiecultuur heeft u:

  • overzicht van- en inzicht in organisatieculturele processen;
  • kennis van instrumenten voor cultuurdiagnose en advies;
  • vaardigheden om culturele analyse te vertalen naar handelingsalternatieven binnen uw organisatie.

Programma

De cursus beslaat zes intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30u. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. De bijeenkomsten bestaan uit korte interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten, praktische oefeningen waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie. Ter afronding van de cursus maakt u een eindopdracht.

Datum*ZaalThemaTijd
3 november 2017
4A-36
Organisatie-etnografie: cultuur en symboliek
13.30 - 18.30 uur
10 november 2017    4A-36
Het machtsspel in organisaties
13.30 - 18.30 uur
17 november 2017
4A-36
identiteit en verhalen in organisaties
13.30 - 18.30 uur
24 november 2017    
4A-36Onderzoek en advies: cultuur, identiteit en macht
13.30 - 18.30 uur
8 december 2017
4A-36
Organisatiecultureel onderzoeken en adviseren
13.30 - 18.30 uur
15 december 2017
4A-36
Organisatiecultureel onderzoeken en adviseren
13.30 - 18.30 uur

*Data onder voorbehoud

Uw profiel

De cursus is bedoeld voor professionals met minimaal vijf jaar werkervaring die behoefte hebben aan inzicht in de complexe processen die zich binnen hun organisaties afspelen. Eerdere deelnemers zijn o.a. leiders, afdelingshoofden, verandermanagers, (beleids-) adviseurs, projectmanagers, programma managers, etc.

Docenten

De cursus Organisatiecultuur wordt gegeven door:

  • Dr. Frans Kamsteeg, universitair hoofddocent en specialist op het gebied van cultuur, identiteit en organisatieverandering bij onderwijsinstellingen en overheden. Kamsteeg heeft langjarige bestuurlijke ervaring in hoger onderwijsinstellingen. Hij is betrokken bij het VU Zuid-Afrika onderzoeksprogramma, heeft in Zuid-Afrika gedoceerd en geadviseerd over (cultuur) verandering bij fusies.
  • Dr. Sierk Ybema, universitair hoofddocent en specialist op het gebied van processen van identiteit en Cultuur en politiek bij verandering in organisaties.

Praktische informatie

Kosten€2.395,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur6 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatum2017
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedGedrag en Maatschappij, Identiteit en strategie, Advies en verandering
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'