Integriteit en kwaliteit van besturen

Ambtenaren en politici moeten integer zijn - daar is iedereen het over eens. Maar wat is integriteit nu eigenlijk en wat betekent het voor de dagelijkse overheidspraktijk? Wat gebeurt er als die integriteit wordt geschonden? En welke waarden doen er nog meer toe in het openbaar bestuur? Welke waarden botsen en welke strategieën zijn er om met botsende publieke waarden om te gaan, wanneer die ontstaan tussen behoorlijk en zakelijk bestuur?

Inhoud cursus Integriteit en kwaliteit van besturen

Tijdens deze cursus proberen we antwoorden te geven op bovenstaande vragen en kijken we expliciet naar manieren om om te gaan met spanningen tussen botsende publieke waarden, zoals die ontstaan tussen bijvoorbeeld behoorlijk en zakelijk bestuur. We besteden specifieke aandacht aan de positie van de (top)ambtenaar. In de veranderende omgeving wordt immers veel van hem of haar gevraagd. Professionals in het openbaar bestuur moeten vele 'heren' dienen, vaak met botsende belangen. Het gaat hierbij niet alleen om politiek en bestuur maar ook om recht, burgers en de samenleving. Waar ligt de loyaliteit en waar zou deze moeten liggen?

Resultaten cursus Integriteit en kwaliteit van besturen

Na succesvol afronden van de cursus heeft u: 

  • goed inzicht in de kwaliteit en integriteit in de publieke sector;
  • zicht op de instrumenten die integriteit en kwaliteit bevorderen; 
  • een helder beeld van de risico’s binnen uw organisatie;
  • kennis van relevante publieke waarden en loyaliteiten, en waar deze conflicteren;
  • kennis van strategieën hoe met conflicterende publieke waarden om te gaan;
  • concrete aanknopingspunten en handvatten voor verbetering van integriteit en kwaliteit binnen een organisatie. 


Programma

De cursus Integriteit en kwaliteit van besturen start op 25 mei 2018. De cursus beslaat vier intensieve themabijeenkomsten die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30 uur. De bijeenkomsten bestaan uit interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten, gevolgd door praktische oefeningen waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie. Discussies worden in deze cursus op het scherpst van de snede gevoerd, met aandacht voor de spanning tussen publieke waarden als integriteit en effectiviteit. Waar draait het om, hoe valt met deze spanningen om te gaan? Welke rol speelt u als professional, wat betekent integriteit voor u en uw organisatie? U reflecteert op en krijgt inzicht in de wijze waarop u dilemma’s hanteerbaar maakt, de problemen en risico’s binnen uw organisatie en de inhoud van het beleid en het instrumentarium van uw organisatie met betrekking tot integriteit. Ter afronding van de cursus schrijft u een eindopdracht. 

DatumThemaTijd
25 mei 2018
Integriteit van bestuur: wat is het en wat gaat er mis?13.30 - 18.30 uur
1 juni 2018 
Integriteit vanbesturen: Wat gaat er waardoor mis, wie meldt dat en hoe wordt onderzocht?13.30 - 18.30 uur
15 juni 2018
Integriteit en kwaliteit van besturen: initiatieven en instrumenten die helpen13.30 - 18.30 uur
29 juni 2018

Integriteit in context: wat is goed besturen (cq. kwaliteit van besturen), welke waarden (en loyaliteiten) zijn relevant?

13.30 - 18.30 uur

n.t.b.
Terugkomdag met presentaties slotopdracht en uitreiking certificaten    

Docenten

De docenten zijn specialisten op het gebied van integriteit, conflicterende publieke waarden, integriteitsbeleid, klokkenluiden en vormgeving van het openbaar bestuur.

Prof. dr. Leo Huberts: Hoogleraar Bestuurskunde.
Prof. dr. Gjalt de Graaf: Hoogleraar Integriteit van Academisch onderwijs

Regelmatig verschijnen zij in de media om actuele onderwerpen omtrent integriteit te becommentariëren:
Leo Huberts in Zembla: ‘Belastingdienst overtreedt willens en wetens privacywet’
Leo Huberts in EenVandaag: ‘Wie is Amine A.?’
Leo Huberts in De Limburger: ‘Van Rey: Wanneer is het corruptie?’
Leo Huberts in Binnenlands Bestuur: ‘Maak incidenten foute ambtenaren bekend’

Gjalt de Graaf in NRC Handelsblad: ‘Van der Steur liet studenten voor ontgroening klussen in woning’
Gjalt de Graaf in De Volkskrant: ‘Het draait teveel om de klokkenluider’
Gjalt de Graaf in De Volkskrant: ‘Ambtenaren dienen meerdere meesters’
Gjalt de Graaf in EenVandaag: ‘35 jaar cel voor Bradley Manning’


Praktische informatie

Kosten€1.995,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur4 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatum9 juni 2017
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedBestuur, Integriteit, Publieke waarden, Gedrag en Maatschappij
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'