Integriteit en kwaliteit van besturen

Integriteit en kwaliteit

Van het (openbaar) bestuur verwachten we dat het integer en behoorlijk handelt, maar ook responsief, effectief en efficiënt. Dit legt druk op bestuurders en uitvoerenden en stelt hen voor dilemma’s: hoe ga je om met botsende belangen en waarden? Wie signaleert integriteitsschendingen en wat gebeurt er met meldingen? En wat zijn de gevolgen van het schenden van de integriteit? Deze uitdagende vragen zijn belangrijk om te beantwoorden: niet-integer en corrupt gedrag hebben namelijk een groot effect op het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van publieke en semipublieke organisaties en leiden tot minder efficiënt en effectief opereren.

INHOUD KORTE OPLEIDING

Tijdens de korte opleiding Integriteit en kwaliteit van besturen krijg je zicht op deze risico’s en leer je de integriteit binnen jouw organisatie te verbeteren. Ook kijk je naar je eigen rol als professional en ontdek je welke instrumenten en regelingen passen bij een adequaat integriteitssysteem voor jouw organisatie en voor het (met name openbaar) bestuur. Je krijgt inzicht in de problemen en risico’s binnen je organisatie, de inhoud van het beleid en het instrumentarium van je organisatie met betrekking tot integriteit en in de wijze waarop je dilemma’s hanteerbaar maakt. De bijeenkomsten bestaan uit intensieve interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten en praktische oefeningen, waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie.

LEERDOELEN

Na succesvol afronden van deze opleiding heb je:
•    goed inzicht in integriteit en kwaliteit van besturen;
•    kennis van relevante publieke waarden en (conflicterende) loyaliteiten;
•    zicht op risico’s binnen uw organisatie en hoe daarmee om te gaan (incl. signaleren en onderzoeken);
•    inzicht in strategieën en instrumenten die integriteit en kwaliteit bevorderen, met handvatten voor verbetering binnen de eigen organisatie.

Docenten

Prof. dr. Leo Huberts is emeritus hoogleraar bestuurskunde en specialist op het gebied van de integriteit en kwaliteit van besturen. Hij deed en doet onderzoek naar en publiceert veel over de betekenis van integriteit, de achtergronden van de integriteitsaffaires en - schendingen en welke strategieën en instrumenten helpen om integriteit te bevorderen. Leo geeft talrijke lezingen en masterclasses over het thema en is betrokken bij het maatschappelijke debat.

Prof. dr. Gjalt de Graaf is hoogleraar Bestuurskunde en gespecialiseerd in het besturen van conflicterende waarden. Hij heeft veel gepubliceerd over de normatieve kant van het openbaar bestuur, zoals integriteit, corruptie, klokkenluiden en interne meldsystemen. Hij was jarenlang lid van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid en voorzitter van de Europese studiegroep naar ethiek en integriteit van besturen.

Je profiel

Ben je een professional met een afgeronde academische opleiding, een aantal jaren werkervaring in de publieke/ semipublieke sector en wil je je verdiepen in het hoe en waarom van goed en integer besturen? Dan is de opleiding Integriteit en kwaliteit van besturen geschikt voor jou.

Heeft je organisatie een proactieve houding ten aanzien van het aanpakken van integriteitsrisico’s en het bevorderen van goed besturen? Dan moedigen we je graag aan om gemotiveerde medewerkers aan deze opleiding te laten deelnemen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kosten
€ 2.195,- inclusief studiemateriaal (geen BTW)
Duur
4 bijeenkomsten op de vrijdagen van 14.30 - 17.00 uur + terugkombijeenkomst
Startdatum
5 maart 2021
Tijdsbelasting    De tijdsbelasting is ongeveer twaalf uur per week. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten.
Plaats
Online via Zoom en fysiek indien mogelijk.
Aanmelden
Inschrijfformulier
Contact
Contact en algemene informatie
Incompany        Deze opleiding kan ook bij jou op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op je wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, coördinator incompany, vass.fsw@vu.nl.

PROGRAMMA

Datum    
Thema
5 maart 2021
Integriteit van Bestuur: wat is het en wat gaat er mis?
19 maart 2021
Integriteit van besturen: wat gaat er waardoor mis, wie meldt dat en hoe wordt onderzocht?
16 april 2021
Integriteit en kwaliteit van besturen: initiatieven en instrumenten die helpen
23 april 2021
Integriteit in context: wat is goed besturen (cq. kwaliteit van besturen),
welke (publieke) waarden (en loyaliteiten) zijn relevant?
21 mei 2021
Terugkombijeenkomst