Opleiding: Hoe organiseer je samenwerking in het (semi)publieke domein?

Samenwerken

HET ANALYSEREN EN ORGANISEREN VAN SAMENWERKING IN NETWERKEN

Binnen het publieke domein (maar ook binnen het bedrijfsleven) is het organiseren van samenwerking veel ingewikkelder geworden zoals bijvoorbeeld de decentralisatie van het sociale domein laat zien. Overheden moeten hun verantwoordelijkheid in toenemende mate delen met andere organisaties, andere bestuurders en met burgers. Van alle betrokkenen wordt meer verantwoordelijkheid verwacht. Het traditionele bestuur was meer top-down, de huidige governance is veel meer een proces van samenwerking: op meerdere niveaus binnen de organisatie en met meerdere betrokkenen (multi-level en multi-actor).

Naarmate taken en opdrachten complexer zijn, wordt beleidsintegratie moeilijker. Er zijn immers meerdere professionals met hun eigen expertise, discipline en professionele belang bij betrokken. Verschillen in expertise én verschillen in belangen moeten overbrugd worden. Deze korte opleiding analyseert de verschillende sturingsmechanismen bij samenwerking zoals prestatieafspraken, gezamenlijke doelbepaling en handhaving van hiërarchische afspraken en geeft hulpmiddelen hoe integratie van doelstellingen bereikt kan worden. De deelnemers leren de sturingsmechanismen in samenhang te gebruiken binnen de eigen werksituatie en vergroten hun vermogen tot samenwerking.

INHOUD OPLEIDING

Tijdens vier interactieve bijeenkomsten krijg je inzicht in de nieuwste wetenschappelijke theorieën over governance, leer je samenwerkingsproblemen goed in kaart te brengen, leer je jouw eigen standpunten en die van de anderen te analyseren en krijg jepraktische hulpmiddelen om bij te dragen aan het bereiken van effectieve samenwerking in een netwerk. Vanaf de tweede bijeenkomst werk je aan een eigen opdracht, die gaat over een samenwerkingsproject binnen je eigen organisatie. In die opdracht pas jede verworven inzichten op een praktische manier toe. Het doel van de opleiding is om je handelingsmogelijkheden om effectief bij te dragen aan samenwerking te vergroten. Eerdere versies van dit opleidingsprogramma werden zeer positief geëvalueerd ten aanzien van toegenomen inzichten én praktische toepasbaarheid.

Resultaten

Aan de hand van de meest recente inzichten in governance bent u in staat om samenwerkingssituaties en eventuele problemen daarbinnen in uw werkpraktijk goed in kaart te brengen
•    Je kunt je eigen positie en die van partners in de samenwerking analyseren en je leert daarin een visie te bepalen
•    Je leert werken met middelen (managementtools) om effectief bij te dragen aan samenwerking
•    Je beschikt over meer handelingsmogelijkheden en managementvermogen in situaties waarin samenwerking met andere organisaties/disciplines vereist is
•    Je leert te sturen op de sterke en zwakke kanten van je eigen aanpak (tussen organisaties en binnen de eigen organisatie).

Docenten

Dr. Duco Bannink is universitair hoofddocent bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU en gespecialiseerd in de gedecentraliseerde integratie van het sociale domein, arbeidsmarkt, re-integratie en sociaal beleid, prestatiesturing en andere vormen van governance. Hij is betrokken bij diepgaand praktijkonderzoek en kent de samenwerkingsdilemma’s in de werkpraktijk van leidinggevenden.

Dr. mr. Hans Bosselaar
is senior onderzoeker en academic manager bij het VU-onderzoeksprogramma Governance of Activation. Hij doet onderzoek naar de (her)inrichting van het sociaal domein, in het bijzonder op het terrein van Werk en Inkomen. Hij is directeur van het VU Talma Instituut voor onderzoek naar werk, zorg en welzijn.

Uw profiel

De opleiding is ontwikkeld voor professionals die in netwerken samenwerken met andere organisaties en professionals en willen beschikken over het vermogen om verschillen in expertise en belangen te overbruggen. Het is een zeer bruikbare opleiding zowel voor leidinggevenden als voor deelnemers in multidisciplinaire projecten binnen overheden en bij bedrijven. De opleiding richt zich op professionals met meerdere jaren werkervaring, met een academische opleiding of met een HBO+ of academisch werkniveau.

Organisaties en professionals die aan het begin staan van multidisciplinaire projecten kunnen deze opleiding zeer goed gebruiken om het vermogen van hun medewerkers om effectief samen te werken te vergroten.

Praktische informatie

Kosten
€ 2.195,- inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur
4 bijeenkomsten op de vrijdagmiddagen van 13.30 - 18.30 uur
Startdatum
20 maart 2020
Aanmelden
Inschrijfformulier
Contact
Contact en algemene informatie
IncompanyDeze opleiding kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Jan Breed, coördinator incompany, j.breed@vu.nl.

De eerste twee bijeenkomsten gaan vooral in op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het terrein van professional governance en de resultaten van relevant praktijkonderzoek. In de derde en vierde bijeenkomst wordt de eigen situatie in kaart gebracht en concrete samenwerkingsmogelijkheden behandeld. Met ingang van de derde bijeenkomst werk je aan een eigen opdracht, die betrekking heeft op je eigen werksituatie. Als afsluiting schrijf  je een strategisch advies (een paper van maximaal 8 pagina’s). Dat strategisch advies kan je als deelnemer daadwerkelijk toepassen in je beroepspraktijk. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de papers gepresenteerd en besproken en ontvangen de deelnemers persoonlijke feedback. De deelnemer die aan tenminste drie bijeenkomsten heeft deelgenomen en de paper met goed gevolg heeft geschreven en gepresenteerd, ontvangt een diploma.

Programma

Datum    
Thema
20 maart 2020
Governance en regie: samenwerking is lastig en kan niet zonder meer van bovenaf opgelegd worden. Hoe ontstaat zij dan wel?
3 april 2020 
Organiseren van samenwerken en regie: je leert omgaan met verschillen in expertise en belangen en hoe je samenwerking tot stand kunt laten komen
17 april 2020
Participeren: deelnemen binnen samenwerkingsprojecten
15 mei 2020
De eigen rol: integratie van positie en inhoud binnen de eigen werksituatie, hoe stem je onderling af. Afsluiting met drankje.