Foutencultuur: Leiderschap en de 'growth mindset’

HeaderFoutencultuur

We zijn trots om in tijden van corona(-maatregelen) de ‘hands on’ masterclass Foutencultuur: Leiderschap en de growth mindset aan te kunnen bieden. Het betreft vier bijeenkomsten, waarvan drie via zoom en één in de buitenlucht, op afstand, maar dicht op de topsport.

Foutencultuur: Leiderschap en de 'growth mindset’
Oók in succesvolle organisaties worden fouten gemaakt. Cruciaal is hoe er met die fouten wordt omgegaan: wordt er verstandig op gereageerd, worden de fouten hersteld en wordt ervan geleerd? Uit ons onderzoek blijkt dat constructief omgaan met fouten harde economische voordelen biedt en organisaties beter laat leren. Het rigoureus afstraffen van fouten daarentegen leidt tot het toenemen van angst binnen een organisatie en belemmert de creativiteit én het probleemoplossend vermogen. 
Constructief omgaan met fouten begint bij de mindset. De mindset van de leider èn van zijn of haar team. In deze masterclass leer je hoe je in jouw organisatie constructief met fouten kunt omgaan en je leiderschap kunt aanwenden om een ‘growth mindset’ of ‘collectieve lerende houding’ te bewerkstelligen.

Inhoud

Gedurende vier bijeenkomsten -waarvan drie online en één op topsportlocatie- wordt theorie omtrent fouten, foutenmanagement, foutencultuur en de zogenaamde ‘growth mindset’ besproken, gekoppeld aan leiderschap(stijlen), en toegepast op uw eigen werksituatie. 

Het begint bij het anders kijken naar fouten. De deelnemers krijgen inzicht in de psychologie van het fouten maken, fouten erkennen (of juist afschuiven) en de rol die leiderschap daarbij speelt. Door een meer constructieve kijk op fouten kan een zogenaamde ‘growth mindset’ ontstaan en de basis vormen voor betrouwbaar en weerbaar organiseren. De vertaalslag naar de eigen organisatie staat gedurende de reeks centraal. Dit betekent dat we u uitnodigen eigen casuïstiek in te brengen. Daarnaast hebben we gekozen voor één bijeenkomst in een setting die hoogstwaarschijnlijk voor alle deelnemers onbekend is: de paardentopsport, specifieker de cross country van een internationale eventing-wedstrijd waarbij teams van twee atleten -ruiter en paard- een parcours afleggen door open veld en bos, over steile heuvels, scherpe afdalingen en door waterpartijen. Het parcours moet binnen de tijd worden afgelegd, terwijl onderweg zo’n twintig forse hindernissen worden gesprongen.
De ene ruiter blijkt een control freak, de volgende rijdt enigszins ‘op hoop van zegen’. Al vrij snel herkent ook u ‘de echt goede ruiters’. Zij hanteren een stijl die zich goed laat terugvertalen naar het eigen werk, eigen team, eigen afdeling, eigen organisatie.

We sluiten af met de concrete toepassing van het geleerde op de eigen werksituatie.

Leerdoelen

Na het succesvol afronden van deze masterclass:
•    Heb je inzicht in de verschillende manieren hoe organisaties met fouten omgaan en hoe verschillende factoren de foutencultuur en het vermogen van een organisatie om ervan te leren beïnvloeden.
•    Kun je de nieuwe inzichten inzetten voor een constructiever omgaan met fouten binnen uw organisatie, waardoor het leervermogen, de veiligheid en de kwaliteit binnen de eigen organisatie toenemen.
•    Kun je praktisch en proactief omgaan met fouten binnen de eigen organisatie heb je inzicht in uw eigen houding ten opzichte van fouten.

Programma

Het programma bestaat uit twee mogelijke opties die hieronder worden weergeven. De keuze voor het programma hangt af van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en het advies van het RIVM. Uiteraard informeren wij onze deelnemers tijdig hierover.

Optie wedstrijd mei 2021

Dag
Datum
Locatie
Inhoud
Duur
Woensdag
14 april 2021
Zoom (online)
Inhoudelijke Zoom
5 uur
Woensdag    
28 april 2021
Zoom (online)
Uitleg eventing
2 uur
Zaterdag
1 mei 2021
Kronenberg
Sessie op wedstrijdlocatie
6 uur
Woensdag
12 mei 2021
Zoom (online)
Inhoudelijke Zoom
5 uur

Optie wedstrijd juni 2021

Dag
Datum
Locatie
Inhoud
Duur
Woensdag
1 april 2021
Zoom (online)
Inhoudelijke Zoom
5 uur
Woensdag
132 mei 2021
Zoom (online)
Inhoudelijke Zoom5 uur
Woensdag    
2 juni 2021
Zoom (online)
Uitleg eventing
2 uur
Zaterdag
5 juni 2021
RenswoudeSessie op wedstrijdlocatie6 uur

Je profiel

De masterclass is ontwikkeld voor professionals die werken op academisch niveau, met tenminste vijf jaar werkervaring die als leidinggevende in staf, lijn of bij projecten te maken hebben met samenwerking en hun eigen handelen en hun organisatie actief willen verbeteren in de manier waarop met risico’s en fouten wordt omgegaan en is geschikt voor professionals uit alle sectoren (commercieel en publiek).

De masterclass is ook interessant voor organisaties die onderzoek doen bij of advies geven aan andere organisaties over organisatiecultuur. Als organisaties een meer constructieve benadering willen in het omgaan met fouten, hun fout- en faalkosten willen verminderen en de richting op willen van een continue lerende organisatie, is deelname van gemotiveerde medewerkers zeer de moeite waard.

Eerdere deelnemers waren onder andere manager operations bij een bedrijf, stafmedewerk PZ, teammanager bank, conrector VWO, directiesecretaris ministerie, leidinggevende onderzoeksraad.

Docent

Dr. Cathy van Dyck is organisatiepsycholoog en als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ze is specialist op het gebied van foutenmanagement, organisatiecultuur en organisationeel leren. In 1996 richtte ze adviesbureau The Cat’s Eye op. The Cat’s Eye adviseert bedrijven en richt zich daarbij specifiek op betrouwbaar organiseren, weerbaarheid (resilience) en organisationeel leren. Met Olympisch ruiter Elaine Pen en Nederlands kampioen jonge paarden Justus Valk richtte ze in 2019 Leadership on Horsetrails op waar de paardentopsport (eventing) en het team dat ruiter en paard vormen dient als metafoor voor leiderschap en samenwerking in organisaties.

Praktische informatie

Kosten€ 2.250,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duurvier bijeenkomsten, waarvan drie online en één buiten op topsportlocatie
Startdatum14 april 2021
Aanmelden
Inschrijfformulier
ContactContact en algemene informatie
Incompany
Deze opleiding kan ook op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, coördinator incompany, vass.fsw@vu.nl.

Review cursist

"De cursus Foutencultuur en de Lerende Organisatie is voor mij zeer interessant geweest. Door geconcentreerd met de lerende organisatie bezig te zijn in een diverse groep mensen uit verschillende organisaties en steeds in opdrachten de leerstof te betrekken op de eigen organisatie en de vragen die daar leven, wordt de theorie en praktijk heel snel bij elkaar gebracht. Ik merk dat ik in veranderingsprocessen tegen blokkades oploop die in de literatuur beschreven zijn als gevolg van het overslaan van bepaalde stappen. Nu ga ik proberen om die stappen alsnog te zetten en dan ben ik natuurlijk benieuwd of het resultaat dat in theorie moet volgen, ook daadwerkelijk in de praktijk te zien zal zijn!"(Mr. Michiel de Ridder, Vicepresident rechtbank Zwolle-Lelystad)