Conflict en conflicthantering

Conflicthanteringdef

In de huidige, moderne organisaties met hun diverse populaties, flexibele arbeidsomstandigheden, projectmatig werken en een sterke nadruk op individueel functioneren komen conflicten steeds vaker voor. Uit onderzoek blijkt dat managers zo’n 20% van hun tijd besteden aan conflicthantering. Conflicten op het werk kosten tijd, veroorzaken slechte beslissingen, demotiveren goede medewerkers, geven stress en onvrede.

Maar conflicten kunnen ook positieve gevolgen hebben zoals een sterkere saamhorigheid, groter leervermogen, verhoogde creativiteit en verbeterde teameffectiviteit. Hoe conflicten uitpakken hangt af van hoe met conflicten wordt omgegaan, hoe ze worden gehanteerd. Inzicht in hoe en waarom conflicten ontstaan en hoe de dynamiek van conflicten kan worden beïnvloed is dan essentieel. Deze opleiding gaat om het bewust kunnen hanteren van conflicten.

Inhoud opleiding Conflicten en conflicthantering

In deze opleiding worden relevante wetenschappelijke theorieën en praktische onderzoeksinzichten uit de sociale en arbeids- en organisatiepsychologie behandeld. Het centrale thema daarbij is het spanningsveld tussen samenwerking en competitie binnen organisaties. Want een fenomeen dat ten grondslag ligt aan vele conflicten is het sociaal dilemma: de doelstellingen en belangen van de individuele werknemer (met zijn of haar eigen deskundigheid en visie) lopen lang niet altijd parallel met die van het collectief (bedrijf, werkeenheid, project e.d.). Individuele en collectieve doelen kunnen zelfs tegenstrijdig zijn. Is het collectieve belang binnen een organisatie/werkeenheid daadwerkelijk helder? Uit deze tegenstellingen ontstaan de meeste conflicten.

Resultaat

•    inzicht in de sociaalpsychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het gedrag van professionals in organisaties
•    inzicht in het ontstaan van conflicten, de consequenties ervan, de mogelijkheden van bewuste conflicthantering en het mogelijk voorkomen van conflicten
•    herkennen en analyseren van conflicten en deze vervolgens constructief kunnen aanpakken
•    zelfinzicht; leren kijken naar de eigen rol bij het ontstaan én oplossen van conflicten
•    het vermogen om vanuit die wetenschappelijke inzichten bewust conflicten constructief aan te pakken binnen de eigen dagelijkse werkpraktijk.

Docent

Dr. Maria Dijkstra is specialist op het gebied van Coöperatie & Competitie en Conflict & Conflicthantering binnen organisaties en is een veelgevraagd wetenschapper voor lezingen en masterclasses. Ze is Universitair Docent Gedrag in organisaties aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU en gespecialiseerd in onderzoek naar conflict en conflicthantering in relatie tot het individueel en organisationeel welbevinden.

Uw profiel

De opleiding Conflict en conflicthantering is ontwikkeld voor professionals met een academische opleiding, met een aantal jaren werkervaring binnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden en die als leidinggevende of als medewerker te maken hebben met conflicten op de werkvloer en daarbij effectiever willen kunnen optreden (zowel in het voorkomen als in het beperken van de gevolgen van conflicten en het oplossen ervan).

Als organisaties een proactieve houding willen aannemen ten aanzien van het voorkomen en hanteren van een conflictueuze arbeidsomgeving, dan is de deelname van gemotiveerde medewerkers zeer de moeite waard. Eerdere deelnemers waren onder andere projectleiders, beleidsmedewerkers, hoofden HRM, docenten, managers bankwezen. Deze opleidingsmodule werd door eerdere deelnemers hoog gewaardeerd (gemiddeld met een 8,8).

Praktische informatie

Kosten€2.395,- (inclusief studiemateriaal en maaltijden, geen btw)
Duur    6 bijeenkomsten op de vrijdagmiddagen van 13.30 - 18.30 uur
Startdatum
n.t.b. 2020
Aanmelden
Inschrijfformulier
ContactContact en algemene informatie
IncompanyDeze opleiding kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Jan Breed, coördinator incompany, j.breed@vu.nl.
De bijeenkomsten zijn interactief en gaan over de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische oefeningen met toepassing van inzichten op de eigen werksituatie, casusbehandeling, intervisie en discussie. Gedurende het volgen van de opleiding werken de deelnemers aan een eigen praktische opdracht, die relevant is voor de eigen werksituatie en die in de vorm van een paper aan het einde gepresenteerd wordt. Het werken aan de eindopdracht met paper vergt, verspreid over de periode van de opleiding, ongeveer een dagdeel per week.

Programma

DatumThema

Sociale identiteit: wie ben ik, hoe gedraag in mij binnen de organisatie en waar sta ik in die organisatie

Sociale beïnvloeding & wederzijdse afhankelijkheid: conformiteit en afwijking

Sociale dilemma’s en de hantering ervan: eigen (professioneel) belang versus collectief belang

Conflict & conflicthantering op de werkvloer: hoe de realiteit verschillend geïnterpreteerd kan worden, hoe conflicten ook een positieve kant hebben binnen de organisatie

Consequenties van conflicten voor het welzijn van de organisatie: de rol van de minderheid, de risico’s van conformiteit. Hoe conflicten functioneel kunnen zijn

Consequenties van conflicten voor het welzijn van de medewerker: conflict als stress factor en de aanpak ervan, de eigen bevindingen van de deelnemers, neergelegd in de papers.